in ,

Ruszyła IV edycja konkursu “Polak Roku we Włoszech”

Już po raz czwarty Związek Polaków w Kalabrii pragnie wyróżnić i docenić sukcesy Polaków we Włoszech, czy to w działalności gospodarczej, kulturalnej, naukowej czy też zawodowej oraz propagować pozytywny wkład Polaków w życie współczesnych Włoch. 

Ideatorem „Polaka Roku we Włoszech” jest Katarzyna Gralińska, Prezes Związku Polaków w Kalabrii. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polonijnego i lokalnego we Włoszech, przedstawienie dorobku oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego i odnoszącego sukcesy w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Przewidziany jest wybór Polaka Roku w sześciu następujących kategoriach:

1.DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

2.DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

3.DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I EDUKACYJNA

4. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (FILANTROPIJNA) NA RZECZ POLAKÓW WE WŁOSZECH

5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA

6. POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE WE WŁOSZECH.

Kandydaci w danej kategorii powinni spełniać następujące wymagania ogólne, które zostały wymienione w REGULAMINIE.

Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 31.08.2020 r.

W celu zgłoszenia kandydata niezbędne jest wypełnienie formularza na stronie internetowej i przesłanie zgłoszenia zawierającego wszystkie wymagane regulaminowo dane na pocztę elektroniczną: polakroku.wlochy@gmail.com .

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia w/w. kandydata jest wyrażenie przez niego zgody na udział w niniejszym konkursie oraz zaakceptowanie warunków regulaminuWyrażenie zgody na udział w konkursie wiąże się z osobistym przybyciem lub oddelegowaniem upoważnionego przez kandydata przedstawiciela na Galę Finałową.

Poniżej wzory formularzy do ściągnięcia:

Koncert z okazji Święta Niepodległości w Mediolanie

Kilka faktów o Bożym Narodzeniu, o których nie wszyscy wiedzą