in

Rzym: Polska w Explora 2017. Europejski Dzień Języków w Muzeum Dzieci

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Z tej okazji, corocznie organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dnia 24 września br. Stowarzyszenie Le Rondini wzięło udział w Europejskim Dniu Języków zorganizowanym przez Explora – Il Museo dei Bambini di Roma – rzymskie Muzeum Dzieci oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Włoszech.

W programie Muzeum Explora znalazly się między innymi: warsztaty plastyczne, zabawy, gry i quizy oraz warsztaty literackie. W projekcie wzięły udział reprezentacje 6 Państw: Włochy, Polska, Słowacja, Gruzja, Chorwacja i Litwa. Zaproponowano także warsztaty w języku migowym.

Europejski Dzień Języków to doskonała okazja, żeby uświadomić dzieciom, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa znajomość języków obcych i poprzez atrakcyjną formę obchodów zachęcić ich do nauki. Według danych Explora, z 1.204 bezpłatnych wejściówek skorzystało 614 dzieci i 590 osób dorosłych.

W warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Le Rondini związanych z Toruniem, Mikołajem Kopernikiem, planetami i gwiazdami wzięło udział ponad 130 dzieci w wieku 3-6 lat.

Gośćmi honorowymi warsztatów były Panie: Ewa Mamaj – Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie i Urszula Stefańska-Andreini – Prezes Związku Polaków we Włoszech.

W księgarni Explora odbyły się takze warsztaty literackie (polsko-włoskie) na podstawie Legendy Lech, Czech i Rus. Projket jest współfinansowany przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie ze środków polonijnych MSZ.
Broszury promujące Polskę udostępnił Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej – Biuro w Rzymie. Broszury i gadżety promujące Toruń przekazał Urząd Miasta Toruń.

Dziękujemy wszystkim osobom, które bezinteresownie pomagały w przeprowadzeniu warsztatów: Lucyna Pydyn, Ewa Czuchaj, Sandra Mejia Jijon, Ewa Sochacka, Anna Trzaskowska, Stefania Maj, Bogusława Fraczek, Joanna Sienica, Michalina Seliga (ZOPOT w Rzymie), Jacek Pydyn i Piotr Popławski.

Dziękujemy rodzinom za aktywny i liczny udział w EDJ i zapraszamy za rok!

Iwona Bigos i Renata Kobendzowska – Stowarzyszenie Le Rondini
Foto: Piotr Poplawski i Stow Le Rondini.

We Włoszech ponad 60 tys. 90-latków zasiada nadal za kierownicą

Prof. Jan Miodek: Jak pielęgnować dwujęzyczność u dzieci