in ,

Rzymskie polonika. Ślady polskie w Wiecznym Mieście

GŁOWA ŚW. JANA, IGOR MITORAJ, BAZYLIKA SANTA MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI W RZYMIE (FOT. D. WRONIKOWSKA). Przedruk za: www.rzym.msz.gov,pl

“Nie ma chyba nic bardziej pasjonującego, niż błąkać się po Rzymie i szukać poszlak, skądeśmy są” napisał polski dyplomata Jan Gawroński. Ambasada RP w Rzymie przygotowała bogato ilustrowaną zakładkę poświęconą śladom polskim w Wiecznym Mieście, w której przedstawiane są świadectwa polskiej obecności i zainteresowania Polską w Rzymie na przestrzeni dziejów.

Opracowanie gromadzi informacje zarówno o materialnych śladach pobytu w Rzymie przybyszów z terenów państwa polskiego (tablice pamiątkowe, pomniki nagrobne, fundacje sakralne i świeckie, portrety malarskie i rzeźbiarskie, dzieła sztuki polskich artystów i in.), jak i o pamiątkach związanych z osobami, które wprawdzie nigdy do Rzymu nie dotarły, ale które w pewnych momentach budziły duże zainteresowanie władz oraz mieszkańców miasta.

Autorką wszystkich tekstów i znakomitej większości fotografii jest Dominika Wronikowska, historyk sztuki i wieloletni przewodnik po Rzymie. W swojej pracy przedstawiła ona ogólnie dostępne dla mieszkańców i turystów przybywających do Rzymu poloniki, z wyłączeniem jednakże dokumentów archiwalnych, rycin oraz książek, które stanowią przedmiot odrębnych, szczegółowych opracowań. Przedstawiła także wiele wybitnych postaci naszych dziejów i kultury, po których – często wielokrotnych – pobytach w Rzymie, nie zachowały się do naszych czasów żadne widoczne ślady (np. Ignacy Krasicki czy Stanisław Kostka Potocki).

Zakładka Rzymskie polonika składa się z tekstu głównego – przedstawiającego charakter polskiej obecności w Rzymie w ujęciu chronologicznym – oraz rozwinięć w postaci linków do kolejnych stron, w których podano bardziej szczegółowe informacje na temat rzymskich pobytów poszczególnych postaci i związanych z nimi zabytków.

Aktualnie został opracowany okres od początku istnienia państwa polskiego do końca XVIII wieku. Placówka planuje stopniowe uzupełnianie i poszerzanie opracowania o kolejne epoki historyczne.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami opublikowanymi w zakładce Ślady Polskie w Rzymie

Źródło: Strona internetowa Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl


Zobacz także:

Pierwszy rok funkcjonowania Instytutu POLONIKA

 

 

Hiszpanie zdrowsi od Włochów. Nowy ranking najzdrowszych krajów na świecie

Polska eksportową potęgą papieru toaletowego. Sprzedajemy go głównie Niemcom