in

VI Forum Integracyjne Polonii Europejskiej w Rzymie: “Insieme” znaczy Razem

Przedstawiciele polskiego Sejmu, pracownicy Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, przedstawiciele lokalnych władz i rzymscy radni miejscy, duchowni, dziennikarze, artyści, organizacje pozarządowe a przede wszystkim Polonia z Austrii, Belgii, Niemiec, Polski, Węgier, Włoch – byli gośćmi VI Forum Integracyjnego Polonii Europejskiej, które odbyło się w październiku 2018 w Rzymie.

Już po raz szósty rzymskie Stowarzyszenie „Insieme”, przy wsparciu w tym roku Stowarzyszenia „Via dell’Ambra” z Rzymu, AIPP z Padwy oraz polską Fudację „Gdzie”, zorganizowało międzynarodowe spotkanie Polaków, których los rozrzucił po różnych krajach Europy.

 

Od samego początku myślą przewodnią Forum  była i jest integracja Polonii, połączona z promowaniem kultury polskiej za granicą – mówi Bożena Wróblewska, prezes zarządu Stowarzyszenia Insieme, które w tym roku świętuje 11-lecie swego istnienia i dodaje. –  Kultura to nasza historia, nasza tożsamość narodowa, którą my Polacy  budujemy od  ponad  tysiąca lat.  To  nie tylko powód do dumy z czynów naszych przodków,  to także obowiązek, który dziś na nas spoczywa! Historia, aby nie została zapomniana, musi być przekazywana z pokolenia na pokolenie, co ma szczególne znaczenie na emigracji, gdzie nowe pokolenia często zapominają o swoich korzeniach.

 

O wysokiej randze cyklicznego wydarzenia, jakim jest Forum Integracyjne Polonii Europejskiej, świadczy obecność wiceprzewodniczacego Komisji Sejmowej  Łączności z Polakami za Granicą, Posła Wojciecha Ziemniaka z Klubu Parlamentarnego PO, który gościł na Forum po raz czwarty,  Posła Zbigniewa Chmielowca – z klubu Parlamentarnego PIS, a także polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Rzymie w osobie wicekonsula, pana Michała Drożniewskiego.

Inicjatywa cieszy się poparciem władz lokalnych, reprezentowanych na Forum przez Pasquale Boccia, radnego Città Metropolitana z Rzymu i  Elio Addessi, przedstawiciela  Lega Ciampino.

Sprzyja jej również duszpasterstwo Polonii  w Rzymie, reprezentowane na Forum przez księdza  Sebastiana Kondziora, kapelana szpitala Tor Vergata.

Charakter i program Forum w roku 2018 były szczególne, z racji 100. jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Forum rozpoczęto konferencją, poświęconą Rotmistrzowi  Pileckiemu, przygotowaną i poprowadzoną przez Małgorzatę Kupiszewską z Fundacji „Gdzie”; można było także obejrzeć wystawę plakatów o Rotmistrzu. Patriotyczny i niepodległościowy charakter wydarzenia podkreśliła obecność Waldemara  Ziętary – przedstawiciela  Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich na terenie Republiki Włoskiej i San Marino, który podkreślił że „… wolność  krzyżami  się  mierzy….” (z piosenki  „Czerwone maki na Monte Cassino”).

Wyjątkowa i spójna z ww. założeniami była także trasa zwiedzania Rzymu, pt. „Śladami wielkich Polaków w Rzymie”, zapoczątkowana mszą świętą i przygotowana dla gości Forum przez przewodniczkę Mirellę Bagdzińską.

Koncert pieśni patriotycznych zaprezentowali przedstawiciele Polonii z Belgii – Wioleta Falba i z Niemiec – Grażyna i Roman Szklarscy; śpiewaczka operowa z Wiednia – Urszula Rojek wsparła swym kunsztem repertuar pieśni modlitewnych w kościele św. Stanisława w Rzymie, a Edyta Kamińska z Bresci z Aleksandrem Nowakiem z Rzymu wystąpili z premierowym wykonaniem piosenki „Niepodległa” – projektu muzycznego „Polonia włoska Ojczyźnie”, którego celem jest uczczenie przez Polaków we Włoszech 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Forum Integracyjne Polonii Europejskiej jest co roku ważnym tematem dla mediów polonijnych.

Już w sierpniu 2018 organizatorka, Bożena Wróblewska, prezes Stowarzyszenia Insieme, zaproszona została do udziału w programach na żywo w studio polskiej telewizji TVP POLONIA oraz TVP BIAŁYSTOK, których tematem było szczegółowe zaprezentowanie idei cyklicznego projektu Forum Integracyjne Polonii w Rzymie oraz zaproszenie Polonii ze wszystkich krajów do udziału w tegorocznej imprezie. W celu przygotowania relacji, w rzymskich spotkaniach Polonii osobiście uczestniczyli dziennikarze z TVP Polonia – Piotr  Płonka z Pepe TV z Niemiec, realizator programów „Halo Polonia” i „Kierunek Zachód”, Jolanta Adamiec Furgał, dyrektor programowa w TVP z Warszawy, Barbara Czechmeszyńska ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz brukselskiego FIJ, Jadwiga Hafner, redaktor naczelna kwartalnika spoleczno-kulturalnego „Jupiter” , wydawanego w Austrii, Anna Malczewska i Danuta Wojtaszczyk z dwutygodnika  “Nasz Świat” wydawanego we  Włoszech.

 

Rok 2018 to Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Z racji edukacyjnego,  obywatelskiego i ponadnarodowego charakteru Forum, a zwłaszcza jego walorów patriotycznych, licznie stawiły się reprezentacje organizacji pozarządowych z wielu krajów Europy, szczególnie takie, których działalność łączy zagadnienie ochrony dziedzictwa narodowego i promocji kultury: włoskie Stowarzyszenie Agorà, belgijskie Stowarzyszenie „Migration Project – Kamil Arszaghi i Maciej Hilarowicz, polska Fundacja „Gdzie” – Małgorzata  Kupiszewska, belgijskie Stowarzyszenie Kobiety Europy – Wioletta Falba, włoskie Stowarzyszenie Ochrony Praw Chorych i Osób Niepelnosprawnych – Gabriela Sisti, polska Fundacja  Pokolenia Pokoleniom – Barbara  Czechmeszyńska – Skowron i Hanna Jakob, niemieckie Stowarzyszenie  Policultura – Boguslaw Fleck i Jolanta Meerstein, węgierskie Stowarzyszenie Polonia Nova – Aleksandra  Młodożeniec i Malgorzata Takacz, Stowarzyszenie  Pro Europa Uno – Andrea Maschiave, niemieckie Stowarzyszenie Solidarni  EV – prezes Justyna Weber, belgijska rada rodziców Szkoły Polskiej w Brukseli – Artur Keska, panstwo Bagińscy, państwo Drobek; włoskie Stowarzyszenie Via dell’Ambra  – Dorota Wiśniewska, niemiecka Agencja Kult- Art  Pol-Ton Event – Grażyna i Roman Szklarscy oraz animatorzy projektów  kulturalnych i patriotycznych restauracji „Gdańska” z Oberhausen, Niemcy – Grażyna i Roman Gołebiewscy.

 

O tym, jak ważną rolę integracyjną pełni społeczna działalność Stowarzyszenia” Insieme”, świadczy aktywność i zaangażowanie przedstawicieli Polonii rzymskiej w realizację poszczególnych projektów tej organizacji. Prowadzone są zbiórki pieniędzy i rzeczy dla niepełnosprawnych czy osób w trudnej sytuacji życiowej. Odbywają się zarówno wspólne uroczyste spotkania wigilijne i wielkanocne, upamiętniające polskie tradycje, jak i czysto towarzyskie imprezy muzyczno-taneczne, pełne polskich akcentów.

 

Przedstawiciele Polonii chętnie w nich uczestniczą, ale także spontanicznie angażują się do różnych prac. Wśród osób, uczestniczących w  realizacji projektu Forum Integracyjnego Polonii Europejskiej w Rzymie w charakterze wolontariuszy „Insieme” są m.in.: Lucyna Kuźmińska, Agnieszka Kowal, Emili Krec, fotograf Robert Kowal, projektanci i wykonawcy upominków dla gości – Małgorzata Nowak i Robert Arciszewski oraz sponsorzy Aleksandra Andrzejczyk – B&B  Apartament Rzym, Teresa Płoch z B&B Pegaso, Beata Kapłon – Taxi Rzym, Anna Szabat – Anmaro, Dorota i Michał Zalewscy – sklep polski “U Michała”.

 

W nadchodzących miesiącach Stowarzyszenie “Insieme” ma w planach wydarzenia kulturalne, upamiętniające polskie dziedzictwo, jak przygotowywany na maj 2019 koncert pieśni patriotycznych Moniuszki z udziałem najwyższej klasy artystów z Polski, w myśl tegorocznych założeń Senatu RP, czy wieczór Komedy, twórcy tzw. „Polskiej Szkoły Jazzu”, którego rocznicę śmierci Unesco wpisało na listę wydarzeń roku 2019.

– Zawsze podkreślam – mówi Bożena Wróblewska –  że żaden z projektów Stowarzyszenia “Insieme” nie byłby tak udany bez ogromnego wsparcia i zaangażowania wielu wspaniałych ludzi, zarówno tych, którzy mi pomagają, jak i publiczności polonijnej, której stała obecność jest  dowodem, że „…wszyscy Polacy to jedna rodzina…”

Barbara Czechmeszyńska-Skowron

Czlonek SDP Oddział Warszawski, FIJ Bruxells

Rzym: 15. lecie Klubu Dyplomatów ds. ekonomicznych i handlowych

Zobacz, jak Ambasadorowie RP pracują dla Polski