in

Wizyta Ministra Jana Dziedziczaka w Szkole Polskiej w Bolonii

19 maja, w 72. rocznicę wyzwolenia Bolonii przez 2 Korpus generała Andersa, obecny na oficjalnych uroczystościach Minister Jan Dziedziczak, pomimo napiętego programu tego dnia, odwiedził Polską Szkołę mieszczącą się w słynnym Antonianum di Bologna.

Okazją do spotkania z gronem pedagogicznym, rodzicami oraz uczniami były obchody 10-lecia wyżej wymienionej placówki, której oficjalna nazwa brzmi: Szkolny Punkt Konsultacyjny, podlegający Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Słowa powitania prezentujące szkołę wygłosiła dyrektorka szkoły, pani Danuta Nowak, po czym głos zabrali kolejno Adrianna Siennicka, Konsul Generalny RP w Mediolanie i Minister Jan Dziedziczak. Tematem przewodnim wystąpienia Ministra stanowiła kwestia dwujęzyczności, bowiem dotyczy ona zarówno dzieci naszych rodaków przebywających poza krajem, jak i dzieci z małżeństw mieszanych. Dwujęzyczność nierozerwalnie łączy się zawsze z przekazywaniem kultury i tradycji naszej Ojczyzny, a więc dbałość rodziców o naukę języka polskiego nazwał Minister nader trafnie “realizacją patriotyzmu XXI wieku”.

Na pożegnanie młodzież wręczyła Ministrowi bukiety biało-czerwonych kwiatów, a Gość obdarował ich polskimi słodyczami . Zapoznawszy się tego wieczoru z osiągnięciami uczniów Szkoły Polskiej w Bolonii , pragnę tylko pogratulować wszystkim , którzy przyczynili się do sukcesu szkoły życząc im, aby kontynuowali swoją pracę z dotychczasową pasją i poświęceniem.

Barbara Głuska-Trezzani
Polsko-Włoskie Koło Kulturalne w Lombardii

Polacy kupują najwięcej nowych mieszkań w Europie

Zagraniczni dziennikarze pod wrażeniem Polski