in ,

Włochy: Rozmowa z psycholog Aleksandrą Krawczyk na temat terapii dostępnej w rzymskim szpitalu Policlinico Umberto I

Również Polacy,  i to nie koniecznie zameldowani we Włoszech, mogą skorzystać z terapii w centrum leczenia uzależnień znajdującym się w szpitalu Policlinico Umberto I w Rzymie. Jak wygląda leczenie i jakie są największe zalety terapii oferowanej przez włoską służby zdrowia wyjaśnia polska psycholog Aleksandra Krawczyk w rozmowie z Danutą Wojtaszczyk. 

Danuta Wojtaszczyk: Jesteś członkiem zespołu terapeutów, który zajmuje się leczeniem uzależnień w Centro di Riferimento Alcologico Della Regione Lazio ( CRARL). Na czym polega ta usługa włoskiego SSN?
Aleksandra Krawczyk: Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio (CRARL) z siedzibą w Policlinico Umberto I w Rzymie przy Viale del Policlinico 155, zapewnia bezpłatne wsparcie tym, którzy są uzależnieni i cierpią na choroby związane z alkoholem oraz prowadzi usługi w trybie ambulatoryjnym (nie przewidującym hospitalizacji). Centro CRARL oferuje również bezpłatne wsparcie członkom rodziny osób uzależnionym. W pomocy osobą uzależnionym, możemy wyszczególnić pięć etapów: detoksykacja, którą zawsze przeprowadza się w obecności lekarza i jest ona odpowiednia do złożoności i nasilenia zespołu abstynencyjnego (hospitalizacja, tryb ambulatoryjny). Następnie przeprowadzana jest ocena szkód biologicznych oraz aspektów psychologicznych i / lub psychiatrycznych wynikających ze spożywania alkoholu. Dodatkowo każdy pacjent zostaje poddany ocenie sytuacji psychospołecznej (bezrobocie, rozwód, utrata miejsca zamieszkania, problemy prawne) jest to niezbędne w celu ustalenia, które z problemów wpływają na jakość życia pacjenta. Trzeci etap polega na wyborze odpowiedniej terapii i rehabilitacji, która może być średnio- i długoterminowa. Po ukończeniu terapii ostatnim etapem są spotkania, które maja na celu monitorowanie sytuacji pacjenta i pozwalają operatorom zidentyfikować oznaki i symptomy możliwego nawrotu. Czytaj dalej pod zdjęciem

Wśród pacjentów korzystających z tej usługi są również Polacy. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać się na terapię?
Tak, są również osoby polskiego pochodzenia. Jedynym warunkiem możliwości korzystania z usługi Centrum CRARL jest motywacja do terapii. Osoba z problemem uzależnień, może dostać się na terapie poprzez skierowanie jej przez lekarza pierwszego kontaktu lub innego publicznego lub prywatnego personelu medycznego. Czasami trafiają osoby poprzez szpitalna izbę przyjęć, z innych oddziałów po hospitalizacji lub dzięki Grupom Anonimowych Alkoholików. Osoba zainteresowana może również udać się osobiście do CRARL i poprosić o konsultację.

Czy osoba ubezpieczona w Polsce, posiadająca Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego może skorzystać z tego leczenia?
Tak, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – TEAM pozwala korzystać z niezbędnych zabiegów medycznych. Pacjent może uzyskać usługi udając się bezpośrednio do lekarza lub publicznego ośrodka zdrowia i okazując TEAM ma prawo do otrzymania leczenia na takich samych warunkach jak obywatele kraju, w którym przebywa.
W celu uzyskanie więcej informacji, można zadzwonić pod numer 0649972095 lub skontaktować się ze mną osobiście.

Gdzie należy się zgłosić, aby zostać skierowanym na terapię?
Aby uzyskać dostęp do terapii, należy zgłosić się do Centro CRARL z receptą lekarską na konsultację (consulenza alcologica), może ją wystawić lekarz pierwszego kontaktu, lekarz prywatny, szpitalna izba przyjęć lub inne oddziały po hospitalizacji. Można również udać się bezpośrednio do CRARL, która ewentualnie wystawi taką receptę i udzieli niezbędnej konsultacji.

Jakie są Twoim zdaniem największe zalety terapii oferowanej przez rzymski oddział podlegający ASL?
Zalet tej usługi jest wiele. Włoskie Towarzystwo od Spraw Uzależnienia od Alkoholu (La Società Italiana di Alcologia) definiuje alkoholizm jako „zaburzenie o wieloczynnikowej genezie (bio-psycho-społeczne) związane z długotrwałym spożywaniem napojów alkoholowych, z uzależnieniem lub bez uzależnienia od substancji, zdolne do spowodowania wielowymiarowego cierpienia, które przejawia się w indywidualny sposób”. Według modelu bio-psycho-społecznego elementy, które mogą przyczyniać się do powstawania i utrzymywania się uzależnienia, znajdują się w interakcji między czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi (Angel, 1997).
Model ten jest zainspirowany zintegrowaną pracą multidyscyplinarnego zespołu CRARL złożonego z lekarzy, pielęgniarek, psychologów i pracowników socjalnych. CRARL jest zatem aktywny w leczeniu pacjentów, badań, profilaktyki i szkoleń. Często zgłaszają się do mnie osoby z problem uzależnień, jako psycholog, uważam że w początkowych fazach terapii, niezbędna jest współpraca z innymi specjalistami.

Czym konkretnie się zajmujesz w ramach realizacji tego projektu?
Od 2018 roku aktywnie uczestniczę w przyjmowaniu nowych pacjentów, współpracuję z psychoterapeutami prowadząc z nimi grupy motywacyjne, psycho-duchowe i grupy terapeutyczne. Prowadzę aktywną obserwację i uczestniczę stosując metody Gestalt, w których się specjalizuję. Ponadto, biorę aktywny udział w spotkaniach psychologicznych z osobami polskiego pochodzenia w których dbam o aspekt komunikacyjny, działając jako tłumacz i tłumacząc niezbędny materiał do zapobiegania nawrotom. Podczas każdego spotkania z pacjentem należy zadać sobie pytanie o nowe i szczególne przejawy stresu psychicznego związane z określonymi elementami kulturowymi (Tarricone i in. 2012).

Uzależnienia rujnują nie tylko zdrowie i życie osoby uzależnionemu, ale tez członków jego rodziny. Dlaczego wsparcie psychologiczne potrzebne jest także bliskim osoby uzależnionej?
Alkoholizm jest chorobą, która dotyczy: partnera, dzieci, rodziców, przyjaciół a nawet współpracowników osoby z problemem alkoholowym. Najbliżsi uzależnionego skarżą się na to, iż ich codzienne życie, wywrócone jest do góry nogami, zarówno na poziomie materialnym jak i emocjonalnym. Czasami cierpienie jest tak wielkie, że nawet ci ludzie chorują.
Każdy, kto mieszka obok alkoholika, musi zmierzyć się z tą samą rzeczywistością: nikt nie może przestać pić na swoim miejscu. I tak, często najbliżsi osobie z problemami alkoholowymi czują się bezsilni, ponieważ nie mogą zmienić sytuacji ani zrozumieć pewnych mechanizmów chorobowych.
Centro CRARL doskonale zna te problemy, dlatego powstała grupa informacji i wsparcia dla rodzin. Głównym celem grupy jest dostarczanie informacji orientacji w tak ciężkim temacie jak problem „alkoholowy”. Oferowane jest wsparcie i pomoc członkom rodziny w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami, ale również jak chronić się i zachęcać do rozwoju zdrowych procesów w relacji, które wspierają możliwość „wyjścia z problemu” przez osobę pijącą.

Dziękuję za rozmowę.

Krawczyk Aleksandra Ewa – psycholog, zapisana do Związków Zawodowych Psychologów w Regionie Lacjum, absolwentka 4 roku szkoły Psychoterapii Gestalt. Specjalizuje się w konsultacji psychologicznej i terapii indywidualnej młodzieży i dorosłych. Pracuję z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzeniami odżywiania zaburzeniami osobowości. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionych od substancji psychoaktywnych, zajmuje się również rozwojem osobistym i prowadzę grupy Treningu Autogennego, techniki relaksacji neuromięśniowej. Prowadzę własną praktykę terapeutyczna w Rzymie przy ulicy Carlo Bartolomeo Piazza 26 (w pobliżu stacji metra B- Bologna) i współpracuję z Centro di Riferimento Alcolgico della Regione Lazio, gdzie asystuje podczas terapii z polskimi pacjentami.
Kontakt:
Tel: 340 4769281
E-mail: aleksandra.krawczyk@yahoo.com
Facebook: psicologopolaccoaroma

Czytaj także:

‘Nie ma polskich tematów, są polskie korzenie’. Rozmowa z Aleksandrą Krawczyk, polską psycholog z Rzymu

 

 

 

Włochy: Harmonogram mszy św. zadusznych na polskich cmentarzach wojennych

Włochy: Polka mistrzynią świata w dekorowaniu tortów