in ,

Z okazji Dnia Nauczyciela. Z życzliwą pamięcią o kolegach z tajnej polskiej szkoły w Rzymie

Kiedy mówimy o tajnym nauczaniu, myślimy na ogół o czasach zaborów lub okresie II wojny światowej w okupowanej Polsce. Z okazji tegorocznego Dnia Nauczyciela pragnę przypomnieć publikowaną już kiedyś na łamach „Naszego Świata” krótką wzmiankę na temat polskiego tajnego nauczania w Rzymie w okresie niemieckiej okupacji miasta podczas II wojny światowej w okresie od września 1943 do czerwca 1944. Pochodzi ona z londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” z dnia 17 czerwca 1944 roku. Jej autorem jest korespondent wojenny Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT) Zdzisław Bau.

„W Rzymie w ciągu 9 miesięcy okupacji niemieckiej czynna była tajna szkoła polska. Gestapo usiłowało bezskutecznie wykryć szkołę, która zmieniała często swoje miejsce. Do szkoły tej uczęszczała pokaźna ilość dzieci polskich, przygotowujących się do wyższych studiów. Świadectwa tej szkoły są uznawane zarówno przez polskie ministerstwo oświaty, jak i uniwersytet papieski.”

Oprócz tej krótkiej informacji zamieszczam również powojenne zdjęcie Aleksandra Kołtońskiego – jedynego znanego mi z imienia i nazwiska nauczyciela, który z tytułem inż. chemika i doktora filozofii uczył w tej szkole m.in. chemii i przyrody. Jemu oraz wszystkim bezimiennym kolegom i koleżankom dziękuję!!!

Agata Rola-Bruni
nauczyciel

 

Uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii 2 listopada 2018 roku

Powstaje teledysk do przeboju „Niepodległa”