in

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Katolickiej Szkole Podstawowej w Rzymie

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie w dniu 10 czerwca br. uroczyście pożegnali rok szkolny 2016/2017.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Św. Stanisława, celebrowaną przez ks. Jacka Stańka SChr, duszpasterza szkoły. Po zakończeniu mszy uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście udali się do Auli Jana Pawła II. Wychowawcy klas wręczyli uczniom świadectwa oraz nagrody i dyplomy za szczególne osiągnięcia w nauce. Gościem honorowym uroczystości była Ewa Mamaj, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie.

Pani Konsul wręczyła wszystkim nauczycielom i uczniom legitymacje szkolne, upoważniające do zniżek na publiczną komunikację kolejową i autobusową, wejścia do muzeów oraz parków narodowych w Ojczyźnie, na takich samych zasadach jak uczniowie szkół w Polsce. Uczniowie i nauczyciele szkoły po raz pierwszy otrzymali tego typu dokumenty.

W następnej części uroczystości pożegnano dyrektor szkoły mgr Agatę Rolę-Bruni, która pełniła funkcję przez trzy lata. Przedstawiciele poszczególnych klas wyrazili serdeczne podziękowanie za kreatywną pracę, pomoc i stworzenie namiastki Ojczyzny w szkole. Swoją wdzięczność i podziękowanie wyrazili również rodzice.

W związku z powyższym nastąpiło wręczenie aktu nominacyjnego dla nowej dyrektor szkoły – mgr Joanny Chojnackiej. Dokonał tego z ramienia władz kościelnych ks. Jan Główczyk.

Na zakończenie wszyscy razem zaśpiewali piosenkę ,,Lato, lato, lato czeka …” , po czym szczęśliwi uczniowie rozpoczęli wyczekiwane wakacje.

Joanna Chojnacka


Zobacz także:

Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie: Zapisy na rok szkolny 2017/2018

Overbooking. Co zrobić, gdy w samolocie zabraknie dla Ciebie miejsca

Rzym: Spotknie muzyczno-literackie ‘Od Kropli do Strofy’ z poetką Aleksandrą Piguła