in

Zespół SuperSchola przy Kościele Rektoralnym pw. Św. Stanisława B. M. w Rzymie

Historia zespołu SuperSchola, działającego przy Kościele Rektoralnym pw. Św. Stanisława B. M. w Rzymie.

Zespół istnieje od 2015 roku przy Kościele Rektoralnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie, mającym status Narodowego Kościoła Polskiego (Chiesa Nazionale Polacca), czyli duszpasterstwa dla emigrantów z Polski. Działa pod dyrekcją Siostry Martyny Proszek ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego i cieszy się przychylnością wszystkich pracujących tu kapłanów, z ks. Rektorem Pawłem Ptasznikiem na czele, a także Polaków czasowo i na stałe przebywających w Wiecznym Mieście oraz ich gości.

W SuperScholi śpiewają: Anastazja, Ania, Asia, Gabrysia, Giulia, Julia, Lidia, Martyna, Miriam, Natalia i Sara.

Udział w próbach to wielkie przedsięwzięcie, zwłaszcza logistyczne, nie tylko dla chórzystek, lecz także dla ich rodzin. Dziewczęta bowiem, w każdą sobotę rano, po całym tygodniu obligatoryjnej nauki we włoskich placówkach edukacyjnych, odbywają lekcje w dwóch polskich szkołach w Rzymie: Katolickiej Szkole Podstawowej albo Szkole Polskiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Bezpośrednio po zajęciach przyjeżdżają na Plac Wenecki, żeby w auli kościoła przy Via delle Botteghe Oscure, pod batutą niezmiennie pełnej entuzjazmu Siostry Martyny, poznawać polski repertuar w bardzo szerokim zakresie.

Dla dziewcząt Siostra-kantorka, która jednocześnie pełni funkcję organistki, jest autorytetem, wzorem i przewodniczką po meandrach muzyki sakralnej oraz polskiej muzyki narodowej i patriotycznej. Oprócz skarbów polskiej kultury muzycznej, takich jak np. średniowieczny hymn do Św. Stanisława ze Szczepanowa (tego samego, który jest patronem Kościoła Polskiego w Rzymie), Gaude Mater Polonia, kolęd i pastorałek, pieśni maryjnych i oazowych, SuperSchola poznaje zupełnie współczesne pop-gospelowe, a nawet rapowe kompozycje popularnych zespołów chrześcijańskich (Małe TGD, Promyczki Dobra, Soul Sanok itd.). W utworach, których uczy się zespół, rozbrzmiewa głównie język polski, lecz także włoski oraz łacina.

W ubiegłym roku SuperSchola godnie zaprezentowała się na II Rzymskim Festiwalu Muzyki Liturgicznej Cantate Inni Con Arte, wykonując na żywo – wspólnie z Chórem Gaudium Poloniae, kolejnym muzycznym organizmem powołanym do życia przez Siostrę Martynę – właśnie po łacinie, dwie zwrotki hymnu ku czci Św. Stanisława Victor sub Gladio i zajmując IV miejsce w kategorii „Utwory nowe” w rywalizacji, do której stanęło 20 chórów z terenu diecezji rzymskiej. Przewodniczącym jury był ks. prałat Marco Frisina. W gronie jury znaleźli się również Carlo Donadio (dyrygent z Opery Rzymskiej), Alvaro Vatri (przewodniczący Stowarzyszenia Chórów Lacjum) i Francesco D’Alfonso (krytyk muzyczny związany z Wikariatem Rzymskim). Występ na Festiwalu oznaczał dla SuperScholi poprzedzoną żmudnymi ćwiczeniami lekcję ujarzmiania tremy, oferował możliwość wniknięcia – na razie na chwilę, ale z tendencją rozwojową – w muzyczną strefę diecezji i był pozytywną weryfikacją możliwości wokalnych.

Okazji do występów nie brakuje i kalendarz koncertów z roku na rok przybiera na intensywności. SuperSchola na co dzień i podczas obchodów Świąt ubogaca liturgię sprawowaną w Kościele Polskim, jednak z przyjemnością podejmuje się koncertów poza siedzibą, zwłaszcza, jeśli są związane z ważnymi dla Polski uroczystościami i rocznicami, chociażby 100-lecia odzyskania niepodległości, czy 40-leciem pontyfikatu Karola Wojtyły.  Już w początkach działalności dołączyła do Rzymskiego Kolędowania w Kościele Matki Bożej Pocieszenia (Santa Maria della Consolazione). Wszędzie była ciepło oklaskiwana, w dowód wdzięczności za możliwość zetknięcia się z Polską na obczyźnie, do tego w najbardziej intymnej sferze człowieka: na obszarze wiary.

W 2019 roku SuperSchola (nazwę wymyśliły same członkinie) stawia przed sobą te same cele, co zawsze. Zamierza śpiewać ku pokrzepieniu emigranckich serc i, przede wszystkim, ad maiorem Dei gloriam, ku większej chwale Boga. Jest zawsze otwarta na nowe głosy, na to, żeby razem przebyć jakiś odcinek drogi.

nadesłała Agnieszka Nowak


Rzym: I Charytatywny Koncert Kolęd „Dzieci dzieciom”

Elastyczne ekrany przyszłością smartfonów i telewizorów. Pierwszy zginany telefon w Europie pojawi się pod koniec roku

Mediolan: Księga kondolencyjna pamięci Pawła Adamowicza w polskim konsulacie