in

Cas.Sa.Colf. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla colf, badanti i baby sitter

Ubezpieczenie Cas.sa.colf zapewnia zwrot kosztów hospitalizacji, rekonwalescencji, porodów, a w 2020 roku także kwarantanny, czyli izolacji domowej.

Cas.Sa.Colf (cassa di assistenza sanitaria integrativa) to dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników zatrudnionych w charakterze colf, badanti i baby sitter wprowadzone w 2010 roku.

Zapewnia ono dzienne diety za m.in. hospitalizację, rekonwalescencję, poród, zwrot kosztów za tzw. „ticket”, czyli opłat za niektóre wizyty specjalistyczne wykonywane w SSN (Servizio sanitario nazionale). Pracodawcy natomiast  mogą skorzystać z ubezpieczenia od wypadku przy pracy pracowników, łącznie z tymi, które przydarzą się im w drodze do lub z pracy.

W 2020 roku Cas.Sa.Colf, we współpracy z UniSalute, w przypadku konieczności odbycia kwarantanny, czyli izolacji domowej, wypłaca pracownikowi zasiłek w wysokości 40,00 euro dziennie za okres nieprzekraczający 14 dni w roku.

UWAGA! Wnioskodawc musi być ubezpieczony w Cas.Sa.Colf od co najmniej 6 miesięcy, których suma nie może być mniejsza niż 8 euro.

Na dodatkowe ubezpieczenie przeznacza się 0,03 euro za każdą roboczogodzinę. 0,01 euro wpłacane jest przez pracownika, 0,02 euro natomiast przez pracodawcę.

Więcej na temat Cas.Sa.Colf można znaleźć TUTAJ.

NS

 

Włoska pielęgniarka ostrzega: Obyście w Święta nie musieli zjeść obiadu w szpitalu

Zdrowie: Sporo już wiadomo na temat tego, w jaki sposób zakażamy się od innych koronawirusem