in

Kiedy kobieta zatrudniona we Włoszech jako opiekunka lub pomoc domowa może zostać zwolniona z pracy w czasie ciąży

Kobieta, którą zatrudniam jako opiekunkę spodziewa się dziecka. Do którego miesiąca ciąży może pracować? Czy mogę ją zwolnić i poszukać innej osoby na jej miejsce?

Włoski kodeks pracy broni praw kobiet w ciąży i dokładnie reguluje kwestie przysługujących im świadczeń, warunków zatrudnienia oraz zobowiązań pracodawcy.

W świetle tych przepisów nie można zwolnić pracownicy, która jest w ciąży, co nie oznacza, że nie można zatrudnić innej osoby, która zastąpi ją na czas urlopu macierzyńskiego.

Ciężarnej pracownicy przysługuje prawo do zachowania swojego miejsca pracy. W czasie macierzyńskiego pracownicy naliczane są także dni urlopu wypoczynkowego (ferie), odprawa (TFR) i staż pracy (anzianità).

Zgodnie z włoskim prawem przyszłą mamę obowiązuje tak zwany obligatoryjny urlop macierzyński, który obejmuje 2 miesiące przed datą porodu i 3 miesiące po porodzie.

Ciężarna kobieta może pracować do końca ósmego miesiąca ciąży i przenieść jeden miesiąc tego obowiązkowego urlopu na czas po porodzie, pod warunkiem, że przedłoży swojemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie (od lekarza z ASL), które stwierdza jej dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do pracy w tak zaawansowanej ciąży.

Nie można zwolnić z pracy opiekunki lub pomoc domowej aż do końca trwania urlopu macierzyńskiego, pod warunkiem, że umowa o pracę została zawarta zanim zaszła ona w ciążę.

Zgodnie z włoskim prawem pracodawca może zwolnić colf lub badante tylko z ważnego powodu (licenziamento per gusta causa). Za ważny powód w świetle prawa uważa się zwolnienie dyscyplinarne. Podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dyscyplinarnych może być np. fakt dopuszczenia się przez pracownicę kradzieży w miejscu pracy lub nie stawienie się przez nią do pracy przez ponad 5 dni bez udokumentowania przyczyn nieobecności.

Zatem kobieta w ciąży nie może zostać zwolniona z pracy przed upływem trzech miesięcy po porodzie. Jeśli pracowała do końca ósmego miesiąca ciąży, to okres w czasie którego nie może zostać zwolniona wydłuża się do 4 miesięcy po porodzie.

Uwaga! Podane powyżej przepisy nie mają zastosowania w przypadku umowy o pracę na czas określony (contratto di lavoro a tempo determinanto). W przypadku umów czasowych stosunek pracy wygasa w dniu, który został podany w tzw. liście o zatrudnieniu (lettera di assunzione), nawet jeśli pracownica jest w ciąży.

W okresie trwania urlopu macierzyńskiego pracodawca może na te kilka miesięcy zatrudnić inną osobę na zastępstwo.

Źródło: Serwis Sranieriiniitalia.it


Oto, ile wolnego w tygodniu przysługuje opiekunce (badante)

Polscy kierowcy postrachem za granicą

Wystawa prac Pauliny Wagner w Montecatini Terme