in

Colf i badanti: Składki na ubezpieczenie INPS w 2018 r.

Jak co roku INPS zrewaloryzował wysokość składek na ubezpieczenie dla colf, badanti, babby sitter oraz innych pracowników zatrudnionych we włoskich domach. Oto, ile wynoszą one w 2018 r.

Stawki składek na ubezpieczenie dla colf, badanti i babby sitter obowiązujące w 2018 r. potrzebne będą do obliczenia ich wysokości już za pierwszy kwartał 2018 roku, płatnej do 10 kwietnia br. Oprócz tego będą brane pod uwagę w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy.

Należy pamiętać, że składki wpłacane są przez pracodawcę, który odlicza od wynagrodzenia pracownika kwotę, którą wpłaca osoba zatrudniona.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo aą obliczana ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

Uwaga!

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca jest zobowiązany do wpłaty tzw. Contributo di assistenza contrattuale (kod F2), czyli na ubezpieczenie Cas.sa Colf. Wysokość dodatkowej składki w 2018 roku dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, niezależnie od wysokości wynagrodzenia i godzin pracy wynosi 0,003€ ( z czego 0,001€ opłacana jest pracowanika) za każdą roboczogodzinę.

Stawki składek na ubezpieczenie zostały opublikowane w okólniku INPS z 29 stycznia br. i obowiązywać one będą do 31 grudnia 2018 r.

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (do 24 godzin tygodniowo):

– wynagrodzenie godzinne do 7,97€: wysokość składki wynosi 1,41€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,42€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 7,97€ i do 9,70€: 1,59€ z CUAF (z czego 0,40€ wpłaca pracownik) i 1,60€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 9,70€: 1,94€ z CUAF (z czego 0,49€ wpłaca pracownik) i 1,95€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,02€ z CUAF (z czego 0,26€ wpłaca pracownik) i 1,03€ bez CUAF1.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony:

– wynagrodzenie godzinne do 7,97€: wysokość składki wynosi 1,51€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,51€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 7,97€ i do 9,70€: 1,70€ z CUAF (z czego 0,40€ wpłaca pracownik) i 1,71€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 9,70€: 2,07€ z CUAF (z czego 0,49€ wpłaca pracownik) i 2,08€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,10€ z CUAF (z czego 0,26€ wpłaca pracownik) i 1,10€ bez CUAF.

Składka CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) nie obowiązuje tylko w przypadku, kiedy stosunek pracy zawarty jest pomiędzy małżonkami (pod warunkiem że małżonek-pracodawca posiada zasiłek pielęgnacyjny/ indennità di accompagnamento) i pomiędzy krewnymi i powinowatymi do trzeciego stopnia, zamieszkującymi wspólnie zgodnie z zakresem określonym w art. 1 rozporządzenia prezydenta republiki z 31 grudnia 1971, nr 1403 (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

Należy pamietać, że składki na ubezpieczenie INPS osób zatrudnionych we Włoszech w charakterze colf, badanti czy babby sitter opłacane są kwartalenie do: 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października oraz 10 stycznia za czwarty kwartał roku poprzedniego.

Anna Malczewska

Oferty pracy dla Polaków we Włoszech. Aktualizacja z dn. 12 lutego 2018 roku

Edukacja domowa – w Sejmie odbyła się konferencja z udziałem polityków, naukowców, dyrektorów szkół i uczniów