in

Colf i badanti: Wypadek w miejscu pracy

Praca w charakterze opiekunki lub pomocy domowej, a wypadek przy pracy.

Osoby zatrudnione w charakterze colf, badanti, czy baby sitter i których składki na ubezpieczenie społeczne INPS są regularnie opłacane mają prawo do pobierania odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Część składek na ubezpieczenie przeznaczona jest na opłatę INAIL w celu pokrycia ewentualnych wypadków lub chorób zawodowych, do których doszło w czasie trwania stosunku pracy. INAIL w rzeczywistości musi wypłacać odszkodowanie przez cały okres nieobecności w pracy z powodu wypadku.

Gdy pracownik ucierpi na zdrowiu na skutek wypadku musi powiadomić natychmiast o zaistniałym fakcie pracodawcę, który zobowiązany jest zgłosić o fakcie INAIL w ciągu dwóch dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego pracownika lub zaświadczenia z pogotowia ratunkowego.

Tylko w przypadku niebezpieczeństwa śmierci należy powiadomić INPS, także wysyłając telegram lub faks w przeciągu 24 godzin od zaistniałego faktu.

Uwaga! Nie jest obowiązkowe powiadomienie INAIL w przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu jest uleczalny w przeciągu trzech dni (z wyłączeniem dnia wypadku). W tym przypadku pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pracownicy wcześniej uzgodnione wynagrodzenie, w tym dodatku z wikt i wyżywienie (indennità di vitto e alloggio).

Jak zgłosić o wypadku w INAIL?
Pracodawca musi przede wszystkim uzyskać formularz „4a PREST”, który można pobrać ze strony internetowej INAIL i wypełnić go i dostarczyć do odpowiedniego oddziału INAIL (w zależności od miejsca pracy) osobiście, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub wysyłając e-mail

Pracodawca musi także przesłać kopię zgłoszenia o wypadku do INAIL do komendy głównej policji, ewentualnie posterunek policji, a w przypadku jeżeli nie są obecne w miejscu zatrudnienia, do burmistrza miasta, w którym doszło do wypadku.

W przypadku niepowiadomienia, opóźnienia lub nieprawidłowego zgłoszenia przewidziana jest kara grzywny od minimum 1.290.00 euro do maksymalnie 7.745.00 euro.

Avv. Mascia Salvatore
Tłum. Anna Malczewska

Okiem satyryczki: Spadek

Renata Pawłowska: Nie tylko kulinarnie…