in

Dichiarazione dei redditi: Ulgi i odliczenia od podatku w 2018 r.

Oto, co można odliczyć od podatku za 2017 r. we Włoszech.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy kto osiąga dochody we Włoszech (zarówno pracownik najemny, autonomiczny jak również colf  lub badante, musi każdego roku złożyć deklarację podatkową (dichiarazione dei redditi). W zależności od rocznych dochodów osoba zatrudniona musi zapłacić podatki, które naliczane są w sposób proporcjonalny do zarobków.

UWAGA!

W związku z tym, że pracodawca osób zatrudnionych w charakterze colf i badanti nie jest płatnikiem podatku (sostituto d’imposta), czyli nie zatrzymuje części wynagrodzenia na poczet podatków, muszą one rozliczać się co roku ze swoich dochodów. Do sporządzenia deklaracji podatkowej potrzebne będą zaświadczenia o zarobkach, to jest certificazioni dei compensi, wystawione przez pracodawców (wydanie dokumentu jest obowiązkowe).

Jeżeli zarobiliśmy w ubiegłym roku więcej niż 8.000 euro brutto musimy złożyć roczną deklarację podatkową. Przypadków, kiedy nie trzeba składać rocznej deklaracji istnieje więcej, dlatego przed jej złożeniem warto zaciągnąć informacji w jednym z biur CAF – Centro Assistenza Fiscale lub u księgowego.

Należy pamiętać, że niektóre z wydatków poniesionych w roku poprzednim możemy odliczyć od podatku. Są to m.in.:

– 19% wydatków na służbę zdrowia (wizyty specjalistyczne, zakup leków, badania) po warunkiem, jeśli przekroczyły one 129,11 euro. Należy pamiętać, aby przez cały rok zbierać faktury/paragony, w tym także z apteki. Wszystkie dokumenty muszą być zawierać codice fiscale podatnika. Właściciele czworonogów mogą odliczyć również wydatki na weterynarza;

–  wydatki poniesione na spłatę odsetek pasywnych od kredytów mieszkaniowych;

– wydatki poniesione z tytułu wynajmu mieszkania jak głównego miejsca zamieszkania;

– polisy na życie i wypadkowe;

– niektóre wydatki związane z remontem mieszkania;

– koszty pogrzebu;

– koszty żłobka i przedszkola;

– niektóre koszty związane z nauką;

– wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat

– darowizny na rzecz organizacji non-profit, humanitarnych, partii politycznych;

– wydatki na osoby zatrudnione charakterze colf i badanti;

– darowizny na rzecz publicznych placówek szkolnych, tzw. School Bonus.

 

Od uzyskanego dochodu można odliczyć m.in.:

– wydatki na leczenie dla osób niepełnosprawnych;

– alimenty na rzecz byłego małżonka;

– wydatki poniesione podczas adopcji międzynarodowej.

 

Modello 730 czy Modello Redditi PF?

Z Modello 730 mogą skorzystać pracownicy najemni lub tzw. assimilanti, czyli zatrudnieni na umowę co.co.co lub na projekt, pracownicy autonomiczni, którzy nie muszą posiadać partita IVA, emeryci, ci którzy posiadają dochody z kapitału, gruntów i budynków (również za granicą).

Z Redditi PF natomiast, mogą skorzystać pracownicy autonomiczni, posiadający partita IVA oraz pracownicy zatrudnieni w charakterze colf i badanti.

Do kiedy należy się rozliczyć?

Ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej na Modello 730 upływa 7 lipca br., a w przypadku skorzystania z opcji Modello 730 precompilato, czyli częściowo wypełnionego przez Agenzia delle Entrate do 23 lipca br., natomiast na Modello Redditi PF 2017 do 31 października br.

Wojciech Gąssowski: Kiedyś było mnóstwo prywatek. Kto miał płyty, był królem

Maj 2018: XX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Zaproszenie