in

Jak to jest tak naprawdę z tym dorabianiem za granicą do polskiej emerytury

Osoby dorabiające np. za granicą, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie, muszą same pilnować wysokości swoich dochodów, ponieważ limity dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (kobieta-60, mężczyzna-65). Tak zwana wcześniejsza emerytura. Emeryci którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą spać spokojnie.

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje zmniejszenie emerytury lub renty albo zawieszenie tych świadczeń w przypadku  osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Co to znaczy tak w prostych słowach, kiedy ZUS może zawiesić lub zmniejszyć emeryturę? Świadczenie może ulec zmniejszeniu wtedy gdy osoba osiągnie przychód w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, jeśli natomiast przychód ten przekroczy 130 % miesięcznego wynagrodzenia świadczenie jest zawieszone (prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej). Według ZUS-u przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5024,48 zł.
Czytaj take: Polska “niewolnica Isaura” nigdy nie przechodzi na emeryturę, czyli o limicie wieku dla opiekunki emerytki

W takim razie ile może dorobić emerytka czy rencistka w 2020 wieku?

ZUS podaje że od 1 września 2020 do 30 listopada 2020 kwoty przychodu odpowiadają:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2020 r. wynosi 3517,20 zł, wszystko powyżej wpływa na zmniejszenie świadczenia.

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2020 r. wynosi 6531,90 zł, wszystko powyżej spowoduje zawieszenie wypłaty świadczenia.

Każda emerytka podejmująca pracę za granicą jest zobowiązana do zgłoszenia do ZUS-u wysokości zagranicznych zarobków, ponieważ ma to wpływ na prawo do świadczenia wypłacanego w kraju. Nie ma przy tym znaczenia, czy praca wykonywana za granicą podlega obowiązkowemu albo dobrowolnemu ubezpieczeniu w Polsce, czy za granicą; nie ma też znaczenia, czy jest opodatkowana w Polsce, czy za granicą. Oznacza to, że nawet pracując w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, trzeba zgłosić ten przychód do ZUS-u.

Co roku, do końca lutego, każdy musi powiadomić ZUS o dochodach. I prawie nikt tego nie robi. Problem może powstać w sytuacji, kiedy emeryci będą chcieli zainwestować w Polsce zarobione nielegalnie środki, np. z pracy na czarno. Osoba fizyczna nie zapłaci w Polsce podatku od zagranicznych dochodów, jeśli ma silniejsze związki z innym krajem, w którym mieści się jej ośrodek interesów życiowych. Zmiana rezydencji dotyczy jednak wyjazdów na dłuższy okres, nie tych zarobkowych, kiedy miejsce zamieszkania i rodzina pozostają w Polsce. Jeśli dana osoba przestała być polskim rezydentem podatkowym, to nie płaci tu podatku od zagranicznych dochodów. W innym przypadku jest zobowiązana do rozliczeń z Fiskusem.

Maèunastraniera!

Źródło: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.: Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568 i 1222) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5024,48 zł.

Włochy: Nawet do 12 godzin trzeba czekać w Rzymie w kolejce na test na koronawirusa

Włochy: Sukces wystawy o Polsce w Bolonii