in

Komu przysługuje i ile wynosi bonus IRPEF?

Oto, kto ma prawo do otrzymania 80 euro miesięcznie.

Niezależnie od narodowości, wszyscy pracownicy zależni oraz tzw. assimilati, których dochody brutto w przeciągu roku osiągną pomiędzy 8.174 a 26.600 euro mają prawo do ulgi podatkowej, przewidzianej w dekrecie 66/2014 (jego progi zmieniły się od 2018 r.).

Do pełnej ulgi w wysokości 960 euro rocznie (80 euro miesięcznie) mają pracownicy, których dochód roczny brutto wynosi od 8.174 do 24.600 euro. Natomiast dla pracowników, których dochód roczny brutto waha się pomiędzy 24.601 a 26.600 euro bonus jest stopniowo zmniejszany. Osoby, których dochód roczny brutto jest wyższy od 26.600 euro nie mają prawa do otrzymania ulgi.

Uwaga!
Pracownikom, których dochód roczny brutto nie osiąga 8.174 euro nie mają prawa do otrzymania ww. bonusu.

Kto ma prawo do otrzymania ulgi?
Z bonusu Irpef mogą skorzystać pracownicy, których pracodawcy pełnią funkcję płatnika podatku (sostituto d’imposta) bonus doliczany jest automatycznie do miesięcznego wynagrodzenia za pracę. W przypadku, gdy pracodawca nie pełni tej funkcji (np. rodziny zatrudniający pomoce domowe), pracownik może prosić o zwrot ulgi podatkowej za wszystkie przepracowane miesiące w danym roku r. w deklaracji podatkowej w roku następnym r.

Zgodnie z art. 49, koma 1 i 50, koma 1 litera a, b, c, c-bis, d, h-bis, l Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prawo do otrzymania ulgi podatkowej mają pracownicy najemni, zatrudnieni zarówno na czas nieokreślony, jak i określony lub part-time oraz niektóre kategorie pracowników paranajemnych (parasubordinato), czyli tzw. assimilati.

 

W jaki sposób opiekunka lub pomoc domowa może otrzymać pieniądze z tytułu zwrotu podatku od osób fizycznych?
W momencie składania rocznej deklaracji podatkowej (dichiarazione dei redditi) od wysokości podatku, należnego do zapłacenia odlicza się wysokość bonusu Irpef. Kwota, którą otrzyma pracownik to suma stanowiąca różnicę pomiędzy wysokością podatku należną do zapłacenia, a kwotą przysługującą z tytułu bonusu Irpef.
Dokładną informację na temat wysokości bonusu Irpef jaką możemy otrzymać uzyskamy w CAF (Centro Assistenza Fiscale). W CAF-ie można też zlecić sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej.

opr. Anna Malczewska

Maj 2018: XX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Zaproszenie

Konsulat Generalny RP w Mediolanie zaprasza na Polonijną Majówkę