in

Minimalne wynagrodzenie dla opiekunek i pomocy domowych w 2018 r.

Wzrosło minimalne wynagrodzenie dla colf i badanti. Oto, poniżej jakiej kwoty nie mogą zarabiać osoby zatrudnione w charakterze pomocy domowych, opiekunek i nianiek.

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych we Włoszech w charakterze pomocy domowych, opiekunek i niań określają krajowe zbiorowe kontrakty pracy dla sektora domowego (CCNL – contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore domestico).

Oznacza to, że każda opiekunka, niania czy pomoc domowa nie może otrzymywać pensji niższej od tej, którą podano w CNNL obowiązujących w danym roku kalendarzowym zatwierdzonym w połowie stycznia przez włoskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

WAŻNE:

Wysokość minimalnego, miesięcznego wynagrodzenia zależy nie tylko od wymiaru godzin pracy, ale również od kategorii zatrudnienia (livello di inquadramento). CCNL dla sektora domowego dzielą pracowników na 8 kategorii (A, A Super, B, B Super, C, C super, D, D super), w zależności od posiadanych kwalifikacji i obowiązków wykonywanych w miejscu zatrudnienia.

Kategorie zatrudnienia

Kategoria A: pracownicy wykonujący nieokreślony rodzaj pracy, którzy nie mogą pracować jako opiekunowie osób np. starszych. Do tej kategorii wchodzą wszyscy pracownicy wykonujący pracę ręczną i wymagającą wysiłku. Są to pracownicy nieposiadający doświadczenia zawodowego lub z maksimum 12 miesięcznym doświadczeniem (np. sprzątaczka, pomoc w kuchni, pracownik pralni, osoba opiekująca się zwierzętami domowymi). Osoby te muszą wykonywać swoje obowiązk pod okiem pracodawcy.

 

Kategoria A Super: osoby pracujące jako np. dama do towarzystwa, które nie wykonują innych obowiązków; baby sitter wykonująca swoją pracę okazjonalnie i/lub opiekująca się dziećmi np. podczas nieobecności rodziców.

 

Kategoria B: pracownicy posiadający doświadczenie zawodowe, wykonujący określone obowiązki, wymagające doświadczenia, nie tylko teoretycznego (np. pracownik wszechstronnie wykształcony, strażnik, kierowca).

 

Kategoria B Super: opiekun osób samodzielnych (osoby starsze lub dzieci), który oprócz opieki wykonuje prace związane np. z gotowaniem i utrzymaniem porządku w domu.

 

Kategoria C: pracownicy wykonujący swoje obowiązki w całkowitej swobodzie i są za nią odpowiedzialni, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zarówno teoretyczne jak i techniczne (np. kucharz).

 

Kategoria C Super: opiekun osób niepełnosprawnych, który nie posiada odpowiedniego przygotowania (badante), i który oprócz opieki, wykonuje prace związane np. prowadzeniem domu.

 

Kategoria D: pracownicy wykwalifikowani, którzy wykonują swoje obowiązki nadane przez pracodawcę w pełnej swobodzie i odpowiedzialności (np. wychowawcy, guwernantka, szef kuchni).

 

Kategoria D Super: wykwalifikowany opiekun osób niepełnosprawnych, posiadający odpowiednie wykształcenie uznane przez państwo lub instytucje państwowe (np. pielęgniarki, opiekun geriatra).

 

Stawki minimalnych wynagrodzeń dla pomocy domowych, opiekunek i niań obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku znajdziecie poniżej.

Słowniczek:

Conviventi – pracownicy mieszkający ze swoim podopiecznym

Non conviventi – pracownicy nie mieszkający ze swoim podopiecznym

Assistenza notturna – opieka nocna

Autosufficenti – podopieczni pełnosprawni

Non autisufficenti – podopieczni z ograniczoną sprawnością psycho-fizyczną

Pomoce domowe, opiekunki i nianie mieszkające ze swoim podopiecznymi mają prawo do bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania. W sytuacji, kiedy pracownik nie otrzymał posiłku lub zakwaterowania w danym dniu/dniach swojej pracy należy mu się dodatek do pensji (indennità vitto e alloggio) za każdy z tych dni.

Redakcja


Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dotyczący nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Demograf: coraz więcej małżeństw polsko-ukraińskich