in ,

NASPI 2018 dla colf i badanti

Oto, kto ma prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych NASPI w 2018 roku, jak obliczyć jego wysokość i gdzie złożyć wniosek.

Zasiłek dla bezrobotnych NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) został wprowadzony w życie w maju 2015 roku i obejmuje wszystkich pracowników najemnych, którzy stracili pracę nie z własnej winy, w tym colf, badanti i baby sitter.

Początkowo, aby otrzymać zasiłek trzeba było spełnić kilka warunków, w tym mieć opłaconych co najmniej 13 tygodni w ciągu ostatnich 4 lat składek na ubezpieczenie społeczne i przepracowanych co najmniej 30 dni w ciągu 12 miesięcy poprzedzających utratę pracy. Pod koniec lipca 2015 roku INPS wydał specjalny okólnik, w którym określono warunki przyznawania zasiłku NASPI osobom zatrudnionych w gospodarstwach domowych w charakterze opiekunów lub pomocy domowych. Zgodnie z tym rozporządzeniem zasiłek NASpI mogła otrzymać każda opiekunka lub pomoc domowa, „która przepracowała 5 tygodni i w każdym tygodniu co najmniej 24 godziny”.

Określony w ten sposób warunek powodował, że na 900 tysięcy colf i badanti ubezpieczonych w INPS co najmniej 300 tysięcy z nich nie miało żadnych szans na otrzymanie świadczenia, gdyż pracują mniej niż 24 godziny tygodniowo. Trzeba ponadto podkreślić, że mówimy tu o godzinach „na papierach”, bowiem w rzeczywistości wiele opiekunek i pomocy domowych pracuje dużo większym wymiarze godzin.

Organizacje takie jak ACLI COLF wyraziły swój sprzeciw wobec tej jawnej dyskryminacji pracowników z tzw. sektora domowego, podkreślając, przy tym, że są oni i tak już dość poszkodowani pod względem praw pracowniczych.

27 listopada 2015 roku INPS wydał nowy okólnik, w którym podano nowe, bardziej sprawiedliwe, warunki przyznawania NASpI dla colf i badanti. Zaznaczono w nim, że świadczenie może otrzymać każdy pracownik sektora domowego, który został zwolniony i który „ma opłacone składki za okres co najmniej 5 tygodni pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie”. (Nie ma w tym momencie znaczenia, w jakim wymiarze godzin pracuje).

 

Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by móc otrzymać zasiłek NASPI w 2018 roku?

Aby móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w 2018 roku pracownik będzie musiał spełnić trzy warunki:

  1. Zostać zwolnionym z pracy
  2. Mieć odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne INPS conajmniej przez 13 tygodni w ciągu ostatnich 4 lat.
  3. Mieć przepracowanych conajmniej 5 tygodni w ciągu ostatnich 12 mesiacy.

 

Jak obliczyć wysokość NASPI dla colf i badanti?

Wysokość zasiłku dla colf i badanti nie oblicza się na podstawie miesięcznych zarobków, ale na wysokości wpłaconych składek do INPS.

Przykład:

Weźmy pod uwagę osobę pracującą 30 godzin tygodniowo przez 12 miesięcy, co odpowiada 52 tygodniom wpłaconych składek. Jej płaca godzinowa wynosi 5,07 euro i w ciągu miesiąca pracuje przez średnio 4,3334 tygodnie. Wysokość jej miesięcznego wynagrodzenia wyniesie 5,07 x 30 x 4,334 = 659,11 euro.

Jeżeli zostanie ona zwolniona z pracy, przysługiwać jej będzie zasiłek NASPI w wysokości połowy wpłaconych składek, czyli w tym przypadku 26 tygodni, równych sześciu miesiącom x 75% płacy. Zaczynając od czwartego miesiąca wypłaty NASPI będą zmniejszone o 3% miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku NASPI?

Osoba zatrudniona w charakterze colf, badante, czy baby sitter musi złożyć wniosek o jej przyznanie telematycznie do INPS w przeciągu 68 dni od momentu rozwiązania stosunku pracy w jeden z następujących sposobów:

  1. Online na stronie INPS (inps.it). Z tej opcji mogą skorzystać posiadacze dostępu do konta online.
  2. Bezpłatnie w CAF (Centro di Assistenza Fiscale) lub Patronatach, które prześlą telematycznie wniosek do INPS.
  3. Dzwoniąc na Infolinię INPS pod bezpłatny numer 803 164 z telefonu stacjonarnego lub pod 06 164 164 z telefonu komórkowego. Operatorzy infolinii INPS udzielają także rad po polsku.

Opr. Anna Malczewska

Źródło: www.guidafisco.it


Infolinia INPS i INAIL po polsku

Powołanie rządu Morawieckiego

O stałej wystawie szopek polskich w Rzymie i miłośniku szopkarstwa Aleksandrze Kołtońskim