in ,

Oto gdzie uzyskać więcej informacji z ZUS na temat emerytur i rent dla osób, które pracowały we Włoszech

Wybrane oddziały ZUS zostały wyznaczone do obsługi wniosków osób zamieszkałych w Polsce lub za granicą, posiadających łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagraniczne.

W łączeniu świadczeń z Włoch specjalizuje się I Oddział ZUS w Łodzi.

Oddział ten udziela więcej informacji osobom, które:

– posiadają wyłącznie polskie okresy ubezpieczenia i zamieszkują we Włoszech.
– zamieszkują w Polsce lub we Włoszech, posiadają łączone okresy ubezpieczenia polskie i zagranicznym, w tym ostatnie przebyte we Włoszech

Kontakt z oddziałem:

I Oddział ZUS w Łodzi
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź
telefon: 0048 22 560 16 00 z telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz z zagranicy.

Warto wiedzieć:

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl dostępne artykuły poświęcone następującym zagadnieniom:

D.W.

Zobacz także:

Elektroniczna usługa ZUS w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych dla Polaków we Włoszech

Infolinia INPS i INAIL po polsku

Domek Doktora – Batalionowy Punkt Opatrunkowy w bitwie o Monte Cassino

El Ghamari: Polska na mapie potencjalnych ataków terrorystycznych [Wideo]