in

Po jakim czasie na chorobowym opiekunka może zostać zwolniona z pracy?

Pracuję jako opiekunka. Mam problemy zdrowotne i chciałabym wziąć kilka dni chorobowego, ale boję się, że zostanę zwolniona z pracy. Po jakim czasie przebywania na zwolnieniu lekarski pracodawca ma prawo rozwiązać ze mną umowę?

Prawa pracownicze osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych we Włoszech reguluje zbiorowy kontrakt pracy dla tego sektora zatrudnienia (CCNL – Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro del settore domestico). Zgodnie z CCNL liczba dni, podczas których chora pracownica zachowuje swoje miejsce pracy zależy od stażu pracy.

Sytuacja przedstawia się następująco:

  • Osoba zatrudniona w gospodarstwie domowym, która przeszła już tzw. okres próbny (periodo di prova) i której staż pracy wynosi mniej niż 6 miesięcy zachowuje swoje miejsce pracy w sytuacji, kiedy okres zwolnienia chorobowego nie przekracza 10 dni;
  • Jeśli staż pracy opiekunki lub pomocy domowej jest dłuższy niż 6 miesięcy, ale krótszy niż 2 lata wówczas zachowuje ona miejsce pracy przez 45 dni w przypadku, kiedy zachoruje;
  • Jeśli pracownica ma ponad dwu letni staż pracy wówczas w przypadku choroby zachowuje ona swoje miejsce pracy przez 180 dni.

Choroby nowotworowe a prawo do zachowania miejsca pracy
Jeśli opiekunka lub pomoc domowa leczy się onkologicznie wówczas okres przez który nie może zostać zwolniona z pracy wzrasta o 50 procent. Należy jednak pamiętać o dostarczeniu pracodawcy zaświadczenia o leczeniu onkologicznym, wystawionego przez rejonowy ośrodek zdrowia (ASL).

Jak liczone są dni na chorobowym?
Dla obliczenia prawa do zachowania miejsca pracy przez osoby zatrudnione w gospodarstwach domowych przyjmuje się okres jednego roku. Oznacza to, że jeśli opiekunka lub pomoc domowa zachorowała w czerwcu, to okres, przez który nie może zostać zwolniona z pracy obowiązuje do czerwca roku następnego.

W sytuacji, kiedy okres zwolnienia chorobowego przekracza ww. terminy pracodawca może zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę z opiekunką lub pomocą domową.
Należy pamiętać, że tzw. okresy próbny w nowym miejscu pracy zostaje zawieszony, jeśli w czasie jego trwania pracownica zachoruje.

Pracownica, która zachorowała ma obowiązek natychmiastowego przedłożenia zaświadczenia lekarskiego swojemu pracodawcy (tj. przed rozpoczęciem dnia pracy). Wyjątkiem są sytuacje, kiedy takie zaświadczenie nie może zostać przedłożone z przyczyn niezależnych od opiekunki.

 

Kiedy z dzieckiem do psychologa?

Włoskie dania typu hard-core