in

Składki na ubezpieczenie społeczne. Oto jaką część płaci pracownik

Od niedawna zostałam zatrudniona jako pomoc domowa i chciałabym się dowiedzieć, czy składki na ubezpieczenie społeczne we Włoszech wpłacane są do INPS co miesiąc, czy może częściej. Pytam, ponieważ mój pracodawca powiedział mi, że pewną część składek opłaca też pracownik i że co miesiąc będzie odliczał z mojego wynagrodzenia ww. kwotę. Czy to prawda?

Składki na ubezpieczenie społeczne są wpłacane kwartalnie.

Należną sumę można wpłacić poprzez internet, wchodząc na stronę www.inps.it, w tabaccaio oraz na poczcie, używając blankietów przesłanych do wszystkich pracodawców zatrudniających colf, badanti i babysitter przez INPS. Kto nie otrzymał do tej pory blankietów, może odebrać osobiście w biurze INPS lub poprosić o ich przysłanie dzwoniąc pod numer 803164.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo są obliczane ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

Pomimo tego, że składki są opłacane kwartalnie, pracodawca może odliczać co miesiąc kwotę, którą opłaca pracownik. Mowa tu o 25% należnej składki.

Redakcja – opr. A.M.

 

Katarzyna Kulina, professione libraia: “Faccio leggere i polacchi in Italia”

Za co Włosi kochają Polki