in

Trattamento di Fine Rapporto, czyli włoska odprawa

Tłumaczymy komu przysługuje odprawa po wygaśnięciu stosunku pracy we Włoszech i jak ją wyliczyć w przypadku pracy jako colf lub badante.

Prawo do  otrzymania Trattamento di Fine Rapporto (TFR), zwanym także liquidazione mają zarówno pracownicy zatrudnieni na czas określony, jak i nieokreślony, w tym osoby zatrudnione w charakterze colf i badanti w momencie rozwiązania stosunku pracy.

Należy pamiętać, że TFR wypłacany jest zarówno pracownikom, którzy sami złożyli wymówienie, jak i tym, którzy zostali zwolnieni.

Od 1 stycznia 2007 r. każdy pracownik, w przeciągu 6 miesięcy od podpisania umowy o pracę musi zadecydować, czy pozostawić odprawę w firmie, w której pracuje (w tym przypadku TFR zostanie wypłacony po wygaśnięciu stosunku pracy) lub odkładać ją na tzw. fundusz emerytalny (fondo pensione). W drugim przypadku odprawa zostanie nam wypłacona w momencie przejścia na emeryturę.

Jeżeli pracownik nie zadecyduje w przeciągu 6 miesięcy, gdzie ma zostać odkładana, odprawa zostanie automatycznie przelewana na fundusz emerytalny.

Warto pamiętać, że osoby, które zdecydują się na pozostawienie TFR w firmie mogą w późniejszym czasie zmienić zdanie i zacząć odkładać ją na jednym z funduszy emerytalnych.

Wysokość TFR dla colf i badanti

Wysokość TFR to mniej więcej równowartość jednej pensji w roku. Do obliczenia odprawy brane są także pod uwagę nieobecności z powodu wypadku, choroby, urlopu macierzyńskiego oraz urlopu okolicznościowego na ślub. Po określeniu stażu pracy pracownika, można przejść do obliczenia należnego TFR.

Pierwszym krokiem jest ustalenie sumy rocznego wynagrodzenia, za każdy rok oddzielnie, dodając do tego trzynastą pensję oraz dodatku za vitto e alloggio, ale tylko w przypadku pracowników conviventi, czyli mieszkających z pracodawcą lub osób spożywających posiłki w miejscu pracy.

Wysokość rocznego wynagrodzenia należy podzielić przez 13,5. Otrzymana kwota jest sumą przeznaczoną na odprawę. Kwota należna pracownikowi za każdy rok pracy jest rewaloryzowana na dzień 31 grudnia w oparciu o współczynnik równy 75% indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. rivalutazione ISTAT) oraz stałe wyrównanie w wysokości 1.5% (0,125% na miesiąc).

Zaliczka TFR

Dość często zdarza się, że pracownicy zatrudnieni w charakterze colf, badanti, itp. Proszą pracodawców o wypłacenie w ciągu roku zaliczki odprawy.

Zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapłaty na wniosek pracownika 70% odprawy po 8 latach pracy u jednego pracodawcy. O zaliczkę pracownik może prosić nie więcej niż raz w roku.

Okres wypłacenia TFR

Okres wypłacenia TFR zależny jest od CCNL (Contratto Colettivo Nazionale di Lavoro), czyli zbiorowego kontraktu pracy daneej branży. W przypadku osób zatrudnionych w charakterze colf czy badanti wypłata TFR musi nastąpić w momencie wygaśnięcia stosunku pracy.

opr. Anna Malczewska


Artykuł nie jest poradą prawną i został  napisany w celach wyłącznie informacyjnych.

W Neapolu zaginęła Barbara Wojciechowska (Styka)

Matka Polka czy może Matka Intensywna? Rozmowa z dr Paulą Pustułką