in

Emerytura socjalna we Włoszech

Tłumaczymy, kto ma prawo do otrzymania emerytury socjalnej (assegno sociale) we Włoszech w 2018 r. i co się stanie w momencie, kiedy zdecydujemy się na powrót do Polski.

Emerytura socjalna we Włoszech przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do otrzymania emerytury (pensione di vecchiaia). Jest to pomoc finansowa dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i znalazły się w trudnej sytuacji, bez względu na ilość opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (contributi).

Komu przysługuje emerytura socjalna we Włoszech w 2018 r.?
O przyznanie assegno sociale mogą starać się osoby, które:
– ukończyły co najmniej 66 lat i 7 miesięcy;
– przebywają we Włoszech legalnie i w sposób ciągły od co najmniej 10 lat (ustawa n. 112 z 25 czerwca 2008 r.);
– nie przekroczyły minimalnego dochodu rocznego, który wynosi 5.889 euro dla osób samotnych lub 11.778 euro dla osób pozostających w związku małżeńskim.
– są zameldowane we Włoszech w momencie składania wniosku.

Czy emerytura socjalna przysługuje osobom, które chcą przeprowadzić się za granicę?
Osoby pobierające emeryturę socjalną tracą prawo do jej otrzymywania w momencie przeprowadzki za granicę, ponieważ przysługuję ona jedynie osobom zamieszkującym w Italii. Świadczenie zostanie zawieszone przez INPS w przypadku pobytu przekraczającego miesiąc czasu. Jeśli po upłynięciu roku od zawieszenia wypłaty emerytury świadczeniobiorca nie powróci do Włoch na stałe, zostanie ona odebrana. Warto nadmienić, że w 2017 roku Guardia di Finanza odkryła 370 przypadków, gdzie osoby pobierające assegno sociale od dawna mieszkały na stałe za granicą.

Wysokość emerytury socjalnej
Emerytura socjalna w pełnej kwocie, czyli 5.889 euro (13×583 euro) przysługuje osobom, które nie uzyskują żadnych dochodów. W przypadku uzyskania jakiś dochodów, wysokość emerytury będzie od nich zależna, np. w przypadku osoby samotnej, której dochód roczny wynosi 2000 euro, otrzyma assegno sociale w wysokości 3.8889 euro rocznie (5.889-2.000).
Emerytura socjalna wypłacana jest w 13 ratach i nie może zostać odziedziczona. Nie jest przyznawana na czas nieokreślony. Co roku warunki jej wypłacania są weryfikowane przez INPS.

opr. Anna Malczewska


Pensione di vecchiaia, czyli emerytura we Włoszech

Bój o Piedimonte San Germano

Pensione di vecchiaia, czyli emerytura we Włoszech