in

Renta rodzinna po zmarłym małżonku we Włoszech

Tłumaczymy, ile wynosi renta rodzinna po zmarłym małżonku we Włoszech

Po kilku latach ograniczeń w wypłatach rent rodzinnych po zmarłych małżonkach, wprowadzonych przez rząd Silvio Berlusconiego w 2012, włoski Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem nr 174 z dnia 15 lipca 2016 r. uznał powyższe ograniczenia za niezgodne z konstytucją.

Należy przypomnieć, że przepisy dotyczące pensioni di reversibilità wprowadzone 1 stycznia 2012 roku zostały wprowadzone z powodu coraz częstszych przypadków małżeństw pomiędzy Włochami w podeszłym wieku i młodymi cudzoziemkami, które często są ich opiekunkami. I tak, od tamtej daty renta po mężu, czyli pensione di reversibilità została zmniejszona w przypadkach, gdy zmarły małżonek w dniu zawarcia związku małżeńskiego miał więcej niż 70 lat, a różnica wieku między małżonkami jest większa niż dwadzieścia lat oraz gdy małżeństwo trwało krócej niż 10 lat.

W okólniku wydanym przez Włoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych INPS numer 178 z dnia 21 września 2016 r. jasno zostały określone zasady wypłacania renty rodzinnej po zmarłym małżonku przed i po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r.

Obecnie małżonkowi żyjącemu zostaje ponownie przyznane 60% emerytury zmarłego, które będzie otrzymywać do końca życia. Jeżeli małżonek żyjący pobiera już wynagrodzenie, emerytura po zmarłym zostanie pomniejszona.
W przypadku, gdy zmarły pozostawia niepełnoletnie lub niepełnosprawne dzieci, należeć się będzie do 100% emerytury nieżyjącego.

Świadczenia emerytalne dla osób pozostających przy życiu, które zostały zapłacone zgodnie z kryteriami określonymi w art. 18 ust. 5 dekretu z mocą ustawy z dnia 6 lipca 2011 r., 98 z dnia 15 lipca 2011 r., Nr. 111 muszą być ponownie wyliczone.

Różnica będzie wypłacana od pierwszego dnia miesiąca następującego po śmierci małżonka. Jedynie w przypadku dochodzenia prawa do renty rodzinnej drogą sądową, będzie ona naliczana od dnia orzeczenia sądowego.

Nowe wnioski o ponowne wyliczenie wysokości renty muszą bazować się na powyżej przedstawionych kryteriach.

Treść okólnika INPS numer 178 z dnia 21 września 2016 r.

opr. Anna Malczewska


Infolinia INPS i INAIL po polsku

Ludowe hafty, falbany i krata – taki właśnie jest styl country!

MSWiA: nie ma zwiększonego zagrożenia w Polsce wz. z zamachami w Hiszpanii