in

Włochy: Reddito di cittadinanza. Komu przysługuje we Włoszech dochód podstawowy?

Jakie warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o reddito di cittadinanza? Tłumaczymy.

Reddito di cittadinanza, czyli dochód podstawowy, zwany także obywatelskim przyznawany jest od kwietnia 2019 roku osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Jego przyznanie obwarowane jest szeregiem ograniczeń, które mają przeciwdziałać nadużyciom ze strony obywateli. Warto nadmienić, że reddito di cittadinanza ma również na celu, oprócz pomocy finansowej, reintegrację w świecie pracy.

Czy o świadczenie mogą ubiegać się także cudzoziemcy?

O reddito di cittadinanza mogą ubiegać się obywatele Włoch, krajów Unii Europejskiej, w tym Polacy, oraz obywatele spoza Unii Europejskiej, żyjący legalnie w Italii. W dwóch ostatnich przypadkach wymagane jest, aby cudzoziemiec było od co najmniej 10 lat zameldowany we Włoszechz czego ostatnie dwa lata w sposób ciągły.

Jakie warunki należy spełnić, by móc starać się o przyznanie dochodu podstawowego?

Oprócz zameldowania od minimum 10 lat we Włoszech, Polacy starający się o dochód podstawowy muszą wykazać, że:

  • wskaźnik ISEE, określający sytuację finansową każdego członka rodziny jest niższy od 9.360 euro rocznie;
  • wartość majątku nieruchomego, oprócz nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania, nie przekracza 30.000. euro. UWAGA! Pod uwagę brane są zarówno nieruchomości we Włoszech, jak i za granicą;
  • wartość majątku ruchomego nie przekracza 6.000 euro (kwota ta wzrasta o 2000 euro na każdego członka rodziny, maksymalnie do 10.000 euro). 1000 euro na drugie i każde kolejne dziecko oraz o 5.000 euro na każdego niepełnosprawnego członka rodziny;
  • całkowity dochód rodziny nie jest wyższy niż 6.000 euro pomnożony przez parametr skali równoważności, czyli tzw. scala di equivalenza – osobie składającej wniosek przyznawany jest parametr równy 1, pełnoletnim członkom rodziny 0,4, a nieletnim 0,2 (maksymalnie do 2,1 łącznie); w przypadku niepełnosprawnych członków rodziny parametr ten wynosi 0,5 (pełnoletni) oraz 0,3 (nieletni), maksymalnie do 2,2 łącznie. UWAGA! W przypadku pensione di cittadinanza (emerytury podstawowej) całkowity dochód nie może przekroczyć 7.560 euro, natomiast jeżeli rodzina mieszka w wynajętym mieszkaniu 9.360 euro;
  • żaden członek rodziny nie posiadać samochodu zarejestrowanego po raz pierwszy w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających złożenia wniosku o reddito di cittadinanza. Pojazdu o objętości silnika przekraczającej 1600 cm3 lub motocykla/skutera o objętości silnika przekraczającej 250 cm3, zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku lub jednostki pływającej. UWAGA! Z tych wymogów są zwolnione pojazdy, na które przysługuje ulga związana z niepełnosprawnością jednego z członków rodziny.

Więcej informacji na temat Reddito di cittadinanza można znaleźć TUTAJ.

źródło: Stranieri in Italia, tłum. AM

Włochy: Joanna Longawa debiutuje na włoskim rynku literackim książką pt. „Le prove dell’esistenza” o przemocy, sztuce i sile kobiet

Włochy: 5 mln osób brakuje pieniędzy na jedzenie