in

Czy włoskie ubezpieczenie zdrowotne będzie ważne w Polsce?

Jaki zakres leczenia obejmuje w Polsce włoskie ubezpieczenie zdrowotne (tessera sanitaria)?

Czy osoba ubezpieczona we Włoszech może podjąć leczenie w Polsce (np. poddać się operacji, wykonać badania specjalistyczne)?

Jakie formularze trzeba pobrać i wypełnić, aby móc skorzystać w Polsce z leczenia?

Odpowiedzi na te i i wiele innych pytań znajdziecie w video-poradniku opracowanym przez serwis Powroty.gov.pl

Czy włoskie ubezpieczenie zdrowotne będzie ważne w Polsce?

Jeżeli posiada Pan tytuł do ubezpieczenia na terenie Włoch, w sytuacji gdy przyjedzie Pan do Polski, Pana włoskie ubezpieczenie zdrowotne będzie brane pod uwagę. Należy to jednak poświadczyć stosownym formularzem. W zależności od celu Pana przyjazdu do Polski będzie to inny dokument. Jeśli przyjeżdża Pan do Polski na krótki okres czasu, np. w celu odwiedzin u rodziny, wówczas włoskie ubezpieczenie zdrowotne może Pan poświadczyć za pośrednictwem europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Taką kartę uzyskać proszę we Włoszech. Potwierdza ona prawo do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
Jeśli przyjechałby Pan do Polski w związku z planowanym leczeniem lub wraca Pan do Polski na stałe i posiada Pan nadal na terenie Włoch prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas włoskie ubezpieczenie zdrowotne musi Pan potwierdzić na stosownych formularzach. O powyższe kwestie (uzyskanie karty EKUZ, formularza wydawanego w związku z planowanym leczeniem na terenie innego kraju członkowskiego lub formularza wydawanego w związku z powrotem do Polski na stałe), należy dopytywać we włoskim Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. transgranicznej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji znajduje się w serwisie Powroty: http://powroty.gov.pl/web/powroty/-/z….

Program obchodów 72. rocznicy wyzwolenia Bolonii i innych miast Emilii Romanii

Rodzina i zdrowie – sensem życia dla większości Polaków