73. rocznica wyzwolenia Bolonii przez 2. Korpus Polski

73. rocznica wyzwolenia Bolonii przez 2. Korpus Polski.

 

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

21 kwietnia 1945 roku o 6:05 9 Batalion Strzelców Karpackich wkroczył jako pierwszy do Bolonii i zawiesił nad miastem polską flagę.

Bitwa o Bolonię wymieniana jest obok walk o Monte Cassino czy Ankonę jako jedna z największych na Zachodzie z udziałem Wojska Polskiego. Była to zarazem ostatnia batalia 2. Korpusu Polskiego.

„Przyszliśmy jak już widniało, pierwsze ulice miasta, mieszkańcy patrzyli na nas z okien” – wspominał ks. Rafał Grzondziel, kapelan 9. Bolońskiego Batalionu Strzelców. „Kiedy ujrzeli, że to są alianci a nie Niemcy, z miejsca zebrały się tłumy z kwiatami. Bałem się, że w kwiatach może być broń. (…) Przeszliśmy kawałek, ogarnął nas tłum wiwatujących ludzi: Viva Polonia! Viva Polacchi! Viva liberatori!”.

Danuta Wojtaszczyk


Zobacz także:

Uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii 21 kwietnia 2018 roku oraz w innych miastach Emilii-Romanii

Bolonia: Wystawa ‘Camioniste polacche – diario fotografico delle ausiliarie del 2.Corpo D’Armata Polacco’

Incontriamo l’ideatore e realizzatore del Museo Memoriale Della Libertà, Edo Ansaloni