in

Czy są sytuacje, kiedy Polak może przekroczyć granicę legitymując się prawem jazdy?

Nie mam aktualnie dowodu osobistego. Czy mogę wrócić do Polski posiadając przy sobie jedynie ważne prawo jazdy oraz zaświadczenie o utracie dokumentów, które otrzymałem od Policji za granicą?

Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty lub paszport. Prawo jazdy niestety nie uprawnia do przekraczania granic państwowych.

W opisanej sytuacji konsul może wydać obywatelowi polskiemu paszport tymczasowy.

Paszport tymczasowy wydawany jest osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu.

Źródło: Serwis Powroty.gov.pl

Kibicuj biało-czerwonym w polskiej resturacji w Rzymie

Oto, jak naliczane jest miesięczne wynagrodzenie we Włoszech