in

Oto, jak naliczane jest miesięczne wynagrodzenie we Włoszech

W odróżnieniu od większości państw europejskich we Włoszech nie jest określone wynagrodzenie minimalne. Jego wysokość określają branżowe i zakładowe umowy zbiorowe.

Prawo pracy reguluje księga piąta włoskiego Kodeksu Cywilnego (Codice Civile). Określa ona ogólne warunki pracy, urlopy czy wynagrodzenia. Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w kilkunastu sektorach gospodarki, m.in. żywność i przemysł rolny, chemia, tekstylia, budownictwo, mechanika, poligrafia i rozrywka, handel, transport, kredyty i ubezpieczenia, firmy usługowe, administracja państwowa, instytucje prywatne regulują zbiorowe kontrakty pracy (CCNL – Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro).

Aby przekonać się, jakie dokładnie wynagrodzenie nam się należy, trzeba to każdorazowo sprawdzać w zbiorowych kontraktach, odpowiednich dla branży w której pracujemy.

Warto wiedzieć:
Zbiorowe umowy branżowe są dostępne na stronie internetowej Krajowej Rady Gospodarki i Pracy (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) – www.cnel.it.

  • Dodatkowe wynagrodzenie

Większość zbiorowych kontraktów pracy przewiduje dodatkowe 13 i 14 uposażenie. Tzw. „trzynastka” wypłacana jest w miesiącu grudniu, a „czternastka” w czerwcu.

  • Godziny nadliczbowe

Każdemu pracownikowi we Włoszech należy się dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Wysokość kwoty za nadgodziny jest określona w umowie zbiorowej (CCNL), właściwej dla danego sektora zatrudnienia.

Warto wiedzieć:

Zgodnie z przepisami liczba nadgodzin nie może przekroczyć 250 godz. rocznie.

  • Ustawowy czas pracy we Włoszech

Ustawowy czas pracy we Włoszech 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, ale dla niektórych kategorii zawodowych, na mocy wyżej wspomnianych zbiorowych kontraktów pracy, może on być skrócony lub wydłużony.

Przykładowo tydzień pracy osób zatrudnionych w charakterze całodobowych opiekunów jest wydłużony do 54 godzin (maksymalnie 10 godzin dziennie).

Za pracę w godzinach nocnych (24.00-5.00) przysługują dodatki. Ich wysokość jest podana w CCNL.

Warto wiedzieć:

Jeśli czas pracy przekracza 6 godzin dziennie pracownikowi przysługuje przerwa.

Każdemu pracownikowi musi być zapewniony dzień wolny (24 godz.) co 7 dni.

Urlop

W skali roku długość wypracowanego urlopu wynosi 26 dni roboczych.

Odprawa, czyli TFR

Włoskie prawo przewiduje obowiązek wypłacenia każdemu pracownikowi odprawy po zakończeniu stosunku pracy (trattamento di fine rapporto – TFR).Wysokość TFR podlega corocznej waloryzacji.

Danuta Wojtaszczyk

***

Uwaga! Wszystkie materiały zamieszczane w serwisie www.naszswiat.it mają charakter informacyjny. Zespół redakcyjny portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Czy są sytuacje, kiedy Polak może przekroczyć granicę legitymując się prawem jazdy?

Rośnie patriotyzm konsumencki wśród Polaków