in

Esenzione ticket. Komu przysługuje zwolnienie z opłat za leczenie we Włoszech

Wyjaśniamy komu przysługuje zwolnienie z opłat za leczenie medyczne we Włoszech (esenzione al ticket).

We Włoszech obowiązuje opłata regionalna, tzw. ticket za wizyty specjalistyczne i badania ambulatoryjne w ramach państwowej służby zdrowia.

Wysokość tej opłaty może być różna w poszczególnych częściach kraju, jako że publiczne ośrodki zdrowia administrowane są niezależnie przez władze regionów (regioni).

Osoby osiągające niskie dochody (esenzione al ticket per reddito) lub cierpiące na niektóre choroby (esenzione al ticket per malattia) mogą być z tych opłat częściowo lub całkowicie zwolnione.

Oto kto może otrzymać 'esenzione al ticket’:

– osoby w trudnej sytuacji materialnej ze względu na niskie dochody rodziny (esenzione al ticket per reddito). Najwięcej zwolnień z opłat z przyczyn ekonomicznych przewidziano dla dzieci do lat 6, emerytów, rencistów i osób bezrobotnych. Lista wszystkich kategorii , dla których przewidziano zwolnienie z opłat medycznych się znajduje się tutaj.

Informacji na temat warunków zwalniania z opłat z przyczyn ekonomicznych udzielają rejonowe ośrodki ASL oraz operatorzy infolinii służby zdrowia (Sanità) danego regionu. Większość regionów publikuje je także na swoich stronach internetowych (np. Sanità Regione Lombardia, Sanità Regione Lazio, etc.).

Podkreślamy, że władze każdego regionu decydują indywidualnie o warunkach przyznawania esenzione al ticket.

– osoby cierpiące na określone choroby, m.in. nowotwory (tumori), choroby przewlekłe (patologie croniche), schorzenia rzadkie (malattie rare) oraz choroby powodujące niepełnosprawność (malattie invalidanti).

– pary leczące się na niepłodność oraz kobiety w ciąży, w przypadku zdiagnozowanej patologii ciąży.

Pełna lista chorób i patologii, które kwalifikują pacjenta do zwolnienia z opłat za usługi służby zdrowia znajduje się na stronie internetowej ministerstwa zdrowia (Ministero della Salute), a dokładnie w tej zakładce>>.

Jaki jest zakres zwolnienia z opłat?

Esenzione al ticket dotyczy wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych i lekarstw, które są niezbędne dla leczenia danej choroby. Zatem przykładowo osoba zmagająca się z nowotworem ma zagwarantowaną bezpłatną opiekę medyczną w zakresie leczenia raka, ale jeśli skręci nogę, za wizytę u ortopedy musi zapłacić ticket.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia z opłat medycznych?

W rejonowym ośrodku ASL.

Jaki okres ważności zachowuje esenzione al ticket?

Zwolnienie z opłat medycznych może być wystawione na czas nieokreślony, jednak częściej przyznawane jest na czas określony i wówczas wymaga odnowienia (np. w przypadku zwolnienia z przyczyn ekonomicznych).

Danuta Wojtaszczyk


Podobne artykuły:

Biurokracja. Praktyczny poradnik jak radzić sobie z włoskimi urzędnikami

Oto jak otrzymać zwrot podatku za leczenie przeprowadzone w Polsce

 

Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów

La TOP 10 di Breslavia