in

Eurostat: Polska z minimalnym wzrostem liczby ludności

Irlandia odnotowała w 2016 r. przyrost naturalny w wysokości 7,1 promila – wynika z danych Eurostatu. Polska zarejestrowała ujemny przyrost naturalny, jednak populacja naszego kraju – uwzględniając migracje – wzrosła o niecałe 6 tys.

Według Eurostatu liczba mieszkańców krajów Unii Europejskiej w ubiegłym roku wzrosła o 1,5 mln. 1 stycznia 2017 roku wynosiła więc 511,8 mln. Przyrost naturalny (bilans narodzin i zgonów) wyniósł jednak 0, a to oznacza, że wzrost liczby ludności UE zawdzięcza migracji.

W ubiegłym roku największy przyrost naturalny odnotowała Irlandia (7,1 promila), a najniższy Bułgaria (-6 promili). Polska zarejestrowała ujemny przyrost naturalny (-0,2 promila). Ostatecznie jednak populacja naszego kraju – uwzględniając migracje – wzrosła o 0,2 promila. To oznacza niecałe 6 tys. mieszkańców.

W całej Unii Europejskiej 2016 roku urodziło się 51,1 mln dzieci, co stanowi wzrost o 11 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim. Na tysiąc mieszkańców liczba urodzeń najwyższa jest w Irlandii (13,5), a najniższa – we Włoszech (7,8).

W 2016 r. zmarło 51,1 mln mieszkańców UE. Współczynnik zgonów był najwyższy na Węgrzech i w Rumunii (13 na 1000 mieszkańców), najniższy na Cyprze i w Irlandii (6,4).

Według Eurostatu najludniejszym krajem UE są Niemcy z 82,8 mln mieszkańców. Kolejne są: Francja – 67 mln; Wlk. Brytania – 65,8 mln; Włochy – 60,6 mln; Hiszpania – 46,5 mln. Polska jest na szóstym miejscu z niemal 38 mln mieszkańców, co stanowi 7,4 proc. populacji UE.

5 polskich parodii hitu lata “Despacito”

Polsko-watykańskie konsultacje polityczne w Warszawie