in

IV Międzynarodowe Seminarium „ Dziecko dwujęzyczne – problem czy skarb?”

Z inicjatywy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Rzymie, od kilku lat organizowane są w Rzymie konferencje dotyczące dwujęzyczności pod tytułem „ Dziecko dwujęzyczne – problem czy skarb?”.

Fot. Ambasada RP w Rzymie

6 listopada 2017 r, już po raz czwarty, odbyło się  w Instytucie  Polskim w Rzymie seminarium, adresowane tym razem nie tylko do środowiska polskich i polonijnych nauczycieli i rodziców, ale również do włoskiego środowiska oświatowego. Seminarium organizowane przez SPK w Rzymie odbywało się w ramach projektu realizowanego wspólnie z Ambasadą RP w Rzymie  oraz Ufficio Scolastico Regionale Lazio (odpowiednika Kuratorium dla regionu Lazio). Patronatu naukowego wydarzeniu  udzielił Uniwersytet La Sapienza w Rzymie.

Seminarium było  doskonałą okazją do zaprezentowania stanu badań nad dwujęzycznością  prowadzonych  zarówno przez badaczy polskich jak i włoskich.  Po raz pierwszy wydarzenie skupiło się ponad sto osób, polsko –włoskie grono, aby wspólnie wysłuchać wykładów miedzy innymi  lingwistów prof. Antonelli Sorace z Uniwersytetu w Edynburgu, który jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w Europie i w którym prowadzi się szeroko zakrojone badania nad dwujęzycznością. Prof. Sorace jest założycielką organizacji Bilingualism Matters promującej dwujęzyczność. Wysłuchano także wykładu dr hab. Agnieszki Otwinowskiej- Kasztelanic  z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Fabrizio Arosio z Uniwersytetu Bicocca w Mediolanie. Włoscy prelegenci z Regionalnego Centrum Kształcenia Dorosłych ( CPIA 2 Roma) oraz Narodowego Instytutu Badań nad Edukacją ( INDIRE) zaprezentowali również projekty  wspierające dwujęzyczność dzieci i dorosłych realizowane  w szkołach włoskich, takich jak np. CLIL.

Organizacja podobnych wydarzeń powinna ułatwić funkcjonowanie uczniom pochodzenia zagranicznego,  w tym kilkudziesięciu tysięcy dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego, we  włoskich szkołach.

Na kanale YouTube Ambasady RP w Rzymie udostępniony zostanie film prezentujący wystąpienia naukowców, biorących udział w seminarium.

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

Demograf: liczba małżeństw zmaleje o jedną czwartą

We Włoszech odkryto 7 podwodnych wulkanów