in

Konferencja na temat opieki zdrowotnej dla cudzoziemców we Włoszech

Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie wraz z władzami Regionu Lacjum zorganizował konferencję poświęconą opiece zdrowotnej nad obywatelami UE we Włoszech. Celem spotkania było wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów europejskich i włoskich w tym zakresie, jak również przybliżenie tej problematyki konsulatom innych państw członkowskich.

Fot. WK RZYM

Konferencja odbyła się 8 maja 2019 roku w budynku władz Regionu Lacjum, które udostępniły swe pomieszczenia na potrzeby spotkania. Prelegentami byli przedstawiciele Regionu Lacjum, zajmujący się sprawami opieki zdrowotnej, jak również eksperci z jednostek medycznych wyspecjalizowanych w opiece zdrowotnej nad cudzoziemcami – narodowego Instytutu Zdrowia, Migracji i Ubóstwa (INMP) oraz Instytutu San Gallicano. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli kilkunastu konsulatów państw członkowskich UE oraz przedstawicieli Caritas.

Prelegenci omówili poszczególne zagadnienia formalne, związane z tytułami prawnymi do opieki zdrowotnej cudzoziemców, jak również podzielili się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania całokształtu systemu. Prof. Aldo Morrone z Instytutu San Gallicano podkreślał, że opieka zdrowotna nad cudzoziemcami jest racjonalna z punktu widzenia ogólnego poziomu zdrowia i zapobiegania chorobom w społeczeństwie włoskim; biorąc więc pod uwagę wysoki poziom skomplikowania istniejących w tym zakresie norm, należy podchodzić do nich elastycznie, mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta. Przedstawicielka INMP omówiła wszystkie elementy istniejącego systemu, co spotkało się ze szczególnie dużym zainteresowaniem przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, na co dzień stykającymi się z praktycznymi problemami jego funkcjonowania.

źródło: Strona internetowa Ambasady RP w Rzymie

Wizyta wicepremiera Jarosława Gowina w Bolonii

Joanna Walasek: Polska fotografka ślubna z Sycylii wystąpiła w polskiej telewizji