in

Wizyta wicepremiera Jarosława Gowina w Bolonii

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wziął udział 9 maja w poświęconej rankingom uczelni wyższych konferencji IREG 2019 na Uniwersytecie Bolońskim. Odwiedził też Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii, gdzie złożył wieniec.

Fot. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rankingi uniwersyteckie i doskonałość akademicka

Tegoroczna konferencja Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Rankingu (IREG) Rankings: A Challenge to Higher Education poświęcona była przede wszystkim funkcji, celom i skutkom tworzonych rankingów a także ich przyszłości w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. Wicepremier Jarosław Gowin, jako główny mówca na konferencji podkreślił, że świat staje się globalną wioską. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych sprawia, że informacja stworzona w dowolnej szerokości geograficznej, może być natychmiast wykorzystana na świecie. Dzięki tym zmianom nasze możliwości stają się niewyobrażalnie większe. Dotyczy to nie tylko młodych ludzi, którzy mogą wirtualnie studiować na dowolnym uniwersytecie świata, ale również przedsiębiorców, którzy mogą wkraczać na nowe, zagraniczne rynki”. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim wystąpieniu poruszył również temat nowej ustawy, zwanej Konstytucją dla Nauki, oraz programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Poprzednie konferencje IREG koncentrowały się na konkretnych aspektach rankingów, takich jak: tematy, metodologia, możliwości zatrudnienia czy kwestie doskonałości.

Komisja Europejska uznaje sposób prac nad Konstytucją dla Nauki za modelowy

Jak stwierdził wicepremier Jarosław Gowin podczas wizyty na Uniwersytecie Bolońskim „Po nominacji na ministra nauki i szkolnictwa wyższego szybko przekonałem się, że polski system szkolnictwa wyższego i nauki wymaga zmian poprawiających jakość. Uzasadnienie przeprowadzenia reformy szkolnictwa wyższego i nauki było bardzo silne i wiązało się między innymi z nadmiernym skomplikowaniem przepisów ograniczających autonomię uczelni, niezadowalającą widocznością wyników badań przeprowadzanych w polskich instytucjach, a także obawami dotyczącymi jakości i trafności programów studiów i skuteczność szkolenia doktoranckiego. Jednak to właśnie pozycja polskich uniwersytetów w międzynarodowych rankingach stała się jednym z kluczowych argumentów do przeprowadzenia systemowych zmian”. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana potocznie Konstytucją dla Nauki, powstawała w konsultacji i we współpracy ze środowiskiem akademickim, a prace nad jej stworzeniem zajęły blisko dwa lata. Siedem tysięcy ekspertów, przedstawicieli uczelni, placówek badawczych i ministerstwa uczestniczyło w największych konsultacjach społecznych w Polsce po 1989 roku. To właśnie dlatego Komisja Europejska uznała tryb naszych prac za modelowy.

Uniwersytet Boloński

Konferencja odbywała się w murach Uniwersytetu w Bolonii, który powstał w 1088 roku i jest najstarszym uniwersytetem cywilizacji łacińskiej i który stanowił wzór dla późniejszych średniowiecznych uniwersytetów. Obecnie na Uniwersytecie studiuje prawie 90 000 studentów na 23 wydziałach. Uczelnia posiada oddziały w takich miastach jak: Reggio nell’Emilia, Imola, Rawenna, Forlì, Cesena i Rimini a także w Buenos Aires.

San Lazzaro di Savena

Ostatnim punktem wizyty wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina we Włoszech było uroczyste złożenie wieńca na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii. Jest to największa spośród czterech polskich nekropolii znajdujących się na terenie Włoch. Cmentarz powstał z inicjatywy gen. Władysława Andersa. Spoczywa tu 1432 żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, walczących w ramach 8 Armii Brytyjskiej w rejonie Linii Gotów, Apeninu Emiliańskiego, rzeki Senio i Bolonii. Co roku na cmentarzu odbywają uroczystości z okazji wyzwolenia Bolonii.

Międzynarodowa Grupa Ekspertów ds. Rankingu (IREG)

IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym organizacje rankingowe, uniwersytety oraz instytucje zainteresowane tematyką rankingów uniwersyteckich i doskonałości akademickiej. Przewodniczącym IREG Observatory jest p. Luiz Claudio Costa a wiceprzewodniczącym p. Waldemar Siwiński.

W ramach IREG zrzeszone są następujące polskie instytucje:

  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  • Akademia Biznesu i Finansów Vistula,
  • Politechnika Gdańska,
  • Politechnika Warszawska,
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Politechnika Śląska,
  • Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

źródło: 

 

Śladami Polaków w… Konkurs dla uczniów szkół polonijnych

Konferencja na temat opieki zdrowotnej dla cudzoziemców we Włoszech