in

Konrad Głębocki nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym w Republice Włoskiej

Konrad Głębocki został nowym ambasadorem RP we Włoszech.

Fot. Tymon Markowski / MSZ

20 czerwca Konrad Głębocki otrzymał od ministra Jacka Czaputowicza nominację na nowego Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Republice Włoskiej.

Konrad Głębocki ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Sussex w Brighton. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W latach 1997-98 pełnił funkcję dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie. Od 1998 r. jest pracownikiem naukowym Politechniki Częstochowskiej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2002-2015 sprawował mandat radnego miasta Częstochowy. Od 2015 r. jest posłem na Sejm RP, sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Spada liczba osób starających się o azyl we Włoszech i UE

Czy „Wakacyjny Chillout” podbije serca Polaków? [VIDEO]