in

Spada liczba osób starających się o azyl we Włoszech i UE

W pierwszym kwartale br. spadła liczba imigrantów ubiegających się po raz pierwszy o azyl w UE. Najliczniejszą grupę stanowią Syryjczycy, Irakijczycy, Afgańczycy i Nigeryjczycy, a najwięcej podań złożono w Niemczech, Francji i we Włoszech.

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w pierwszym kwartale 2018 roku po raz pierwszy o azyl w jednym z państw członkowskich UE poprosiło 131 tys. osób, natomiast w czwartym kwartale 2017 r. wniosków takich było 154 tys.
Wśród ubiegających się największą grupę stanowili Syryjczycy (15 800), Irakijczycy (9 200), Afgańczycy (7 700), Nigeryjczycy (6 400). Razem stanowią oni 30 proc. wszystkich ubiegających się po raz pierwszy o azyl w UE.

Najwięcej podań zarejestrowano w Niemczech (34 400, czyli 26 proc.) i we Francji (25 300, czyli 19 proc.), następnie we Włoszech (17 800 czyli 14 proc.) i w Grecji (13 000, czyli 10 proc.).
Liczba osób ubiegających się o azyl po raz pierwszy spadła najbardziej, w porównaniu z poprzednim kwartałem, w Austrii (-30%), Niemczech (-25%), Szwecji (- 24%) i Włoszech (-22%). Natomiast wzrost odnotowano w Belgii i Hiszpanii (po + 9%) i Holandii (+ 7%).

W stosunku do liczby ludności najwięcej wniosków azylowych złożono na na Cyprze (1 551 osób 1 mln mieszkańców), w Grecji (1 204), na Malcie (856 ) i Luksemburgu (753). Najmniej w Estonii (7 osób 1 mln mieszkańców), Słowacji (8), Litwie (13), Polsce (15) i Rumunii (18).

W całej Unii Europejskiej stosunek ten wyniósł 257 ubiegających się na 1 mln mieszkańców.

Pod koniec marca we wszystkich krajach członkowskich rozpatrywanych było ponad 892 000 wniosków azylowych, co stanowi spadek o 10% w porównaniu z marcem 2017 r. Prawie połowa przypadła na Niemcy (420 300), znaczne liczby odnotowano też we Włoszech (143 400) i Austrii (51 400).

Pod koniec czerwca we wszystkich krajach członkowskich rozpatrywanych było 958 300 wniosków azylowych – o 13 proc. mniej w porównaniu z czerwcem 2016 roku.

źródło: Eurostat

Maestro Massimiliano Caldi otrzymał prestiżową nagrodę w Warszawie

Konrad Głębocki nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym w Republice Włoskiej