in

Norwegia nakazała polskiemu konsulowi opuszczenie kraju. Naraził się, bo bronił praw Polaków

Źródło: Wikimedia Commons

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało wczoraj, że norweskie MSZ przekazało w dniu 11 lutego br. notę w sprawie uznania konsula RP w Królestwie Norwegii Sławomira Kowalskiego za persona non grata. Konsul otrzymał tydzień na opuszczenie Norwegii.

W oświadczeniu wydanym przez MSZ czytamy, że “Resort dobrze ocenia pracę konsula Sławomira Kowalskiego, w szczególności jeśli chodzi o jego działania na rzecz obrony interesów polskich rodzin i podtrzymuje swoje stanowisko, że zarzuty strony norweskiej wobec pracy konsula RP są nieuzasadnione. Ponadto należy zaznaczyć, że decyzja władz norweskich została wydana pomimo wykazanej przez stronę polską dobrej woli, chęci konstruktywnego wyjaśnienia sprawy i rozwiania wszelkich wątpliwości, w tym rzeczowego, opartego na faktach podejścia do zarzutów stawianych konsulowi Kowalskiemu”.

Norweskie media, powołując się na tamtejsze MSZ, podały, że przyczyną wniosku o odwołanie polskiego konsula była niezgodna z rolą dyplomaty działalność w kilku sprawach konsularnych, w tym niewłaściwe zachowanie wobec funkcjonariuszy publicznych. Sytuacje konfliktowe miały związek głównie z interwencjami podejmowanymi przez polskiego konsula, angażującego się w pomoc rodzinom mającym problemy z Urzędem ds. Dzieci Barnevernet.

“W sytuacji tej działając na zasadzie wzajemności i w oparciu o zwyczaj międzynarodowy, władze RP podjęły decyzję o uznaniu za persona non grata członka personelu dyplomatycznego Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie wykonującego funkcje konsularne, o czym Ambasador Królestwa Norwegii został poinformowany w dniu 11 lutego br.” – napisano w orzeczeniu MSZ.

Sławomir Kowalski otrzymał nagrodę „Konsula Roku” w konkursie organizowanym przez polskie MSZ 2016 roku.  W uzasadnieniu napisano „za adekwatne działania i umiejętną współpracę ze stroną norweską w sprawach małoletnich obywateli polskich, znajdujących się pod opieką służb socjalnych”.

Redakcja polonijnego portalu w Norwegii dwa tygodnie temu opublikowała film, przybliżający okoliczności powstania konfliktu pomiędzy polskim dyplomatą a władzami Norwegii.

Źródło: MSZ, TVP Info, MojaNorwegia, PolskiObserwator.de

 

Colf i badanti: Składki na ubezpieczenie INPS w 2019 r.

Studio radiowe Parlamentu Europejskiego nazwane imieniem Polaka i Włocha, którzy próbowali zatrzymać zamachowca w Strasburgu