in

Colf i badanti: Składki na ubezpieczenie INPS w 2019 r.

Jak co roku INPS zrewaloryzował wysokość składek na ubezpieczenie dla colf, badanti, baby sitter oraz innych pracowników zatrudnionych we włoskich domach. Oto, ile wynoszą one w 2019 r.

Stawki składek na ubezpieczenie dla colf, badanti i baby sitter obowiązujące w 2019 r. potrzebne będą do obliczenia ich wysokości już za pierwszy kwartał 2019 roku, płatnej do 10 kwietnia br. Oprócz tego będą brane pod uwagę w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy.

Należy pamiętać, że składki wpłacane są przez pracodawcę, który odlicza od wynagrodzenia pracownika kwotę, którą wpłaca osoba zatrudniona.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo a obliczana ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

Uwaga!

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca jest zobowiązany do wpłaty tzw. Contributo di assistenza contrattuale (kod F2), czyli na ubezpieczenie Cas.sa Colf. Wysokość dodatkowej składki w 2019 roku dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, niezależnie od wysokości wynagrodzenia i godzin pracy wynosi 0,003€ ( z czego 0,001€ opłacana jest pracownika) za każdą roboczogodzinę.

Stawki składek na ubezpieczenie zostały opublikowane w okólniku INPS z 1 lutego br. i obowiązywać one będą do 31 grudnia 2019 r.

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (do 24 godzin tygodniowo):

– wynagrodzenie godzinne do 8,06€: wysokość składki wynosi 1,42€ z CUAF (z czego 0,36€ wpłaca pracownik) i 1,43€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 8,06€ i do 9,81€: 1,61€ z CUAF (z czego 0,40€ wpłaca pracownik) i 1,62€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 9,81€: 1,96€ z CUAF (z czego 0,49€ wpłaca pracownik) i 1,97€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,04€ z CUAF (z czego 0,26€ wpłaca pracownik) i 1,04€ bez CUAF.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony:

– wynagrodzenie godzinne do 8,06€: wysokość składki wynosi 1,52€ z CUAF (z czego 0,36€ wpłaca pracownik) i 1,53€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 8,06€ i do 9,81€: 1,72€ z CUAF (z czego 0,40€ wpłaca pracownik) i 1,73€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 9,81€: 2,10€ z CUAF (z czego 0,49€ wpłaca pracownik) i 2,11€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,11€ z CUAF (z czego 0,26€ wpłaca pracownik) i 1,12€ bez CUAF.

Składka CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) nie obowiązuje tylko w przypadku, kiedy stosunek pracy zawarty jest pomiędzy małżonkami (pod warunkiem że małżonek-pracodawca posiada zasiłek pielęgnacyjny/ indennità di accompagnamento) i pomiędzy krewnymi i powinowatymi do trzeciego stopnia, zamieszkującymi wspólnie zgodnie z zakresem określonym w art. 1 rozporządzenia prezydenta republiki z 31 grudnia 1971, nr 1403 (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

Należy pamiętać, że składki na ubezpieczenie INPS osób zatrudnionych we Włoszech w charakterze colf, badanti czy baby sitter opłacane są kwartalnie do: 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października oraz 10 stycznia za czwarty kwartał roku poprzedniego.

Okólnik INPS z 1 lutego 2019 r.

Anna Malczewska

Bożena Petrini-Bielińska: Specjalista od badania kwantowym rezonansem magnetycznym

Norwegia nakazała polskiemu konsulowi opuszczenie kraju. Naraził się, bo bronił praw Polaków