in

Obywatelstwo włoskie: ruszył nowy, rządowy portal do składania wniosków

Obywatelstwo włoskie

Obywatelstwo włoskie: Od 18 stycznia 2021 r. wnioski o nadanie obywatelstwa włoskiego składa się przez nowy rządowy, który jest dostępny pod adresem https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Ta internetowa witryna całkowicie zastąpiła poprzedni portal, poprzez który nie można juz ani składać nowych wniosków, ani przeglądać starych.

Poprzez portal  https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm  można składać zarówno wnioski o obywatelstwo ze ze względu na długoletni pobyt we Włoszech (cittadinanza per residenza) jak i ze względu na ślub z obywatelem Włoch (cittadinanza per matrimonio).

Obywatelstwo włoskie ze względu na długoletni pobyt
Obywatele Unii Europejskiej mogą złożyć wniosek o naturalizację (cittadinanza per residenza) po 4 latach stałego pobytu, pod warunkiem jednak, że w przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku osiągali określone dochody.

Do podania należy załączyć między innymi skan dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, zaświadczenia o niekaralności a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 250 euro i znaczek skarbowy za 16€.

Wymagany dochód
Cudzoziemcy, którzy występują o nadanie włoskiego obywatelstwa z tytułu stałego pobytu muszą wykazać, że przez trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o naturalizację zarabiali co najmniej 8 500 euro rocznie.
Dochody należy udokumentować poprzez roczne deklaracje podatkowe ( tzw. modello 730 lub Modello Unico).

Udokumentowana znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B1
Zgodnie ze zmiany w ustawie o obywatelstwie, wprowadzonymi przez Dekret bezpieczeństwa cudzoziemiec, pragnący nabyć włoskie obywatelstwo musi udokumentować znajomość języka włoskiego na poziomie nie niższym niż B1 na podstawie wytycznych Europejskiego Programu Nauki Języków (Common European Fremework for Languages, po włosku QCER).

Czas oczekiwania 
Ustawowy czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 3 lata.
Po złożeniu wniosku o obywatelstwo można sprawdzać online na jakim etapie znajduje się praktyka. Dopóki nie pojawi się komunikat o treści “istruttoria è stata conclusa” wniosek znajduje się w toku rozpatrywania.

Obywatelstwo ze względu na małżeństwo
Zgodnie z włoskim prawem obywatelstwo włoskie może otrzymać, każdy cudzoziemiec, który zawarł związek małżeński z Włochem. Nie ma przy tym znaczenia czy obcokrajowiec pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej czy spoza wspólnoty.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie podstawowe wymagania dotyczące składania wniosku zależą od tego, gdzie jest się zameldowanym i od tego czy para posiada dzieci czy też nie.

Oto kto i kiedy może złożyć wniosek o obywatelstwo:
• W przypadku, kiedy para mieszka we Włoszech (tzn. kiedy małżonkowie są zameldowani we Włoszech) wniosek o obywatelstwo można złożyć po upływie dwóch lat od daty ślubu.
• Jeśli małżonkowie mieszkają poza Włochami muszą upłynąć 3 lata od daty ślubu, aby móc złożyć wniosek o obywatelstwo.
Jeśli w czasie trwania małżeństwa parze urodziły się dzieci (lub zostały adoptowane przez parę) wniosek o obywatelstwo można złożyć w terminie o połowę krótszym od podanego powyżej, bez względu na to w jakim kraju para jest zameldowana.

Do podania należy załączyć między innymi skan dokumentu tożsamości, aktu urodzenia, aktu ślubu, zaświadczenia o niekaralności, certyfikat językowy * poświadczający znajomość języka włoskiego na poziomie B1 lub wyższym a także potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 250 euro i znaczek skarbowy za 16 €.

* zgodnie z nowymi przepisami, wnioskując o obywatelstwo włoskie należy udokumentować znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B1. Może to być certyfikat językowy lub świadectwo szkolne, w przypadku osób, które ukończyły edukację we Włoszech. 

WAŻNE: Zniesiono konieczność legalizacji wielu dokumentów urzędowych potrzebnych do wniosku o obywatelstwo. Czytaj:  Nowe przepisy już obowiązują. Lista dokumentów, które już nie wymagają legalizacji lub apostille

Czas oczekiwania

Wniosek o obywatelstwo musi zostać rozpatrzony przez organy administracji publicznej w ciągu 3 lat.

W przypadku, kiedy odpowiedź jest pozytywna prefektura wysyła osobie zainteresowanej stosowne zawiadomienie w ciągu 90 dni do momentu wydania przez kompetentny urząd decreto di cittadinanza, tj dekretu o przyznaniu obywatelstwa.

Po otrzymaniu decreto di cittadinanza zainteresowany musi złożyć przysięgę wierności Republice Włoskiej w Urzędzie Miasta /Gminy w miejscu zamieszkania w ciągu 6 miesięcy.

Źródło: Stranieriinitalia.it, NaszŚwiat.it

Zmiany dotyczące kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski

Wochy: Zmarła Krystyna Jabłońska Antonangeli