in

Oto, dlaczego Krzywa Wieża w Pizie została podświetlona na biało-czerwono 16 listopada

16 listopada Krzywa Wieża w Pizie została podświetlona w barwach polskiej flagi narodowej. Dlaczego akurat tego dnia, a nie jak w innych krajach 11 listopada? Tutaj znajdziesz odpowiedź.

Krzywa Wieża w Pizie Fot. Pixabay.com

Ambasada RP w Rzymie dołączyła do inicjatywy, w ramach której polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, podświetliły 11 listopada najsłynniejsze obiekty architektoniczne znane na całym świecie (wśród nich m.in. Piramidy egipskie, Cristo Redentor w Rio de Janeiro, czy diabelski młyn przy bulwarze w Santa Monica w Kaliforni).  Oto, dlaczego Krzywa Wieża rozbłysła na biało-czerwono 16 listopada?

 

11 listopada 1918 r. zostało podpisane zawieszenie broni, które stanowiło zakończenie Wielkiej Wojny również na froncie niemieckim. W tym dniu Marszałek Józef Piłsudski przejął kontrolę nad Polską. Data pozostaje jednakże symboliczna z uwagi na to, że jeszcze około roku trwały powstania, w wyniku których odzyskanie wolności zostało potwierdzone de facto, a ponad rok dłużej trzeba było czekać na potwierdzenie ustanowienia nowych granic zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego.

 

16 listopada 1918 r. Wódz naczelny Józef Piłsudski w swojej depeszy kontrasygnowanej przez Tytusa Filipowicza, wówczas Ministra Spraw Zagranicznych, poinformował rządy „wszystkich państw walczących i neutralnych” o odrodzeniu Polski i zwrócił się z apelem o uznanie niepodległości i suwerenności kraju. W dniu następnym Filipowicz zwrócił się do ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Włoch, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii, proponując im wymianę przedstawicielstw dyplomatycznych. Obie depesze, wysłane z radiostacji wojskowej umiejscowionej w Cytadeli Warszawskiej, były pierwszymi oficjalnymi ogłoszeniami władz polskich przekazanymi do wspólnoty międzynarodowej po 11 listopada 1918 r.

 

Tekst depeszy:

“Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”.

 

100 lat od tamtych wydarzeń, Świat jeszcze raz czyta ten doniosły dokument.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaprosiło przedstawicieli sześciu państw na trzech kontynentach do odczytania depeszy notyfikującej państwo polskie.

Zobacz wideo, w którym obywatele Francji, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Włoch czytają najważniejszą depeszę II Rzeczypospolitej Polskiej.

Józef Piłsudski był pierwszą głową państwa po odzyskaniu niepodległości i zwierzchnikiem sił zbrojnych w latach 1918-1922. Piłsudski walczył na rzecz ojczyzny nie tylko w 1918 r., ale również podczas wojny polsko-bolszewickiej, w której Wojsko Polskie uratowało całą Europę od krwawej rewolucji.

AM

opr. na podstawie Ambasada RP w Rzymie oraz Wikipedia

Tutto il fascino di Varsavia d’inverno

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 2018 dla Polonii rzymskiej