in

Pakiet drogowy: Telematyka pomoże uniknąć surowych kar

Zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską w tzw. pakiecie drogowym, w założeniach mają usprawnić funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw transportowych pod względem administracyjnym. Nieznany jest jednak termin obowiązywania nowych przepisów, dlatego przez najbliższe miesiące kraje członkowskie UE mogą nakładać na firmy transportowe wymagania zwiększające koszty administracyjne oraz utrudniające realizację operacji transportowych. Eksperci z branży już teraz wskazują, jak przy zastosowaniu dostępnych systemów telematycznych przygotować się do zapowiadanych kontroli i uniknąć surowych kar finansowych.

Wraz z końcem maja Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian prawnych w tzw. pakiecie drogowym. Zaproponowane regulacje dotyczą między innymi odbioru odpoczynków tygodniowych, wykonywania usług kabotażowych oraz zasad delegowania pracowników. Trudno przewidzieć, jaki ostatecznie kształt przyjmą przepisy, ale już teraz mówi się, że organ europejski w założeniach chce ułatwić firmom transportowym spełnienie wymogów administracyjnych, związanych z wypłatą i kontrolą płacy minimalnej. W zaproponowanych zmianach znalazło się bowiem zniesienie obowiązku powoływania przedstawiciela na terytorium danego kraju, a także możliwość przechowywania niezbędnej dokumentacji w formie elektronicznej.

Jednak do momentu wejścia nowych przepisów w życie, niektóre kraje europejskie zapowiadają wzmożone kontrole drogowe. Dotyczy to przede wszystkim państw takich jak: Niemcy, Francja, Austria czy Włochy, w których od jakiegoś czasu obowiązuje już płaca minimalna.

– Obecnie, jako jedną z podstawowych przeszkód w rozwoju przedsiębiorstw, można wskazać rosnącą biurokrację i zmiany legislacyjne zachodzące na poziomie regulacji UE. Przykładem może być tutaj wymóg ustanawiania przedstawiciela firmy w przypadku Francji czy też konieczność zgłaszania osobno każdej operacji kabotażu we Włoszech. Nieprzestrzeganie tych przepisów prawnych, jak i brak wymaganych dokumentów podczas kontroli za granicą, wiąże się z ponoszeniem bardzo wysokich kar finansowych przez przedsiębiorców. Dopóki kwestie te nie zostaną unormowane regulacjami tzw. pakietu drogowego, firmy mogą uchronić się przed rosnącą eurobiurokracją korzystając z rozwiązań telematycznych. Na rynku dostępne są systemy, które wspierają przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności, logistyki transportu i optymalizacji kosztów – komentuje Kamil Korbuszewski, ekspert GBOX.

Telematyka przyszłością transportu

Rosnące znaczenie nowoczesnych systemów telematycznych w transporcie to efekt synergii, jaką daje połączenie kilku technologii: telekomunikacyjnych, informacyjnych i informatycznych. Jak wynika z raportu „Globalny rynek telematyki samochodowej – analiza i prognoza (2016-2022)”, do 2022 r. rynek ten – przy wzroście skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CARG) na poziomie 21,1% w latach 2016-2022 – osiągnie wartość aż 55,97 mld dolarów[1].

– Współczesny transport musi sprostać obowiązującym wymaganiom administracyjnym, dlatego też stale rośnie zapotrzebowanie na innowacyjne narzędzia wspomagające. Rozwiązania telematyczne nie tylko ułatwiają pracę kierowcom czy spedytorom, ale przyczyniają się także do wzrostu ogólnej wydajności i dużej oszczędności czasu i pieniędzy. Usprawniają procesy komunikacyjne wewnątrz firmy, a także – co jest niezwykle istotne w związku z rosnącą eurobiurokracją – wpływają na przyspieszenie obiegu dokumentów i ograniczają możliwość pomyłek formalnych – dodaje Kamil Korbuszewski.

Jak wskazuje ekspert, usprawnienie procesów administracyjnych możliwe jest także dzięki zdalnemu odczytowi danych z tachografu i karty kierowcy, bez konieczności fizycznego włożenia karty przedsiębiorstwa do tachografu. Co więcej, zaawansowane systemy telematyczne w czasie rzeczywistym przekazują informacje o aktualnych czynnościach pracownika. Dostarczają także informacji na temat miejsca i godziny przekroczenia granic – niezbędnych do prawidłowego rozliczenia płacy minimalnej w innych krajach.

 

[1]Dane pochodzące z raportu „Global Automotive Telematics Market – Analysis and Forecat (2016-2022), http://www.researchandmarkets.com/research/xmcwl4/global_automotive

Historyk kulinariów: dawna dieta współgra z naszymi poglądami o zdrowym jedzeniu

Interwencja Ambasady RP w Rzymie w Rai Sport oraz Sport Mediaset w sprawie “polskiego obozu”