in

Polacy nadal za nieprzyjmowaniem w Polsce imigrantów

Większość Polaków uważa, że Polska nie powinna przyjmować imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – wynika z badania zleconego przez MSWiA.

„Rząd PiS wycofał się ze szkodliwej decyzji rządu PO-PSL o sprowadzeniu do Polski imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jako pierwsi mówiliśmy, że nie każdy imigrant jest uchodźcą, a tylko nieliczni uciekają przed wojną i terrorem. Dwa lata po sprzeciwie polskiego rządu w sprawie przyjmowania nielegalnych imigrantów unijni przywódcy zaczynają rozumieć absurdalną politykę przymusowej relokacji uchodźców” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z badania zleconego przez MSWiA wynika, że aż 69% Polaków uważa, że Polska nie powinna przyjmować imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, z czego 42% badanych wyraża zdecydowany sprzeciw, a 27% z nich uważa, że raczej w Polsce nie powinno się przyjmować imigrantów. Zwolennikami przyjmowania imigrantów do naszego kraju jest ledwie nieco ponad jedna piąta Polaków. Co dziesiąty respondent (10%) nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie.

Dodatkowo dwóch na trzech Polaków (66%) jest zdania, że obecność imigrantów z rejonów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w naszym kraju będzie miała wpływ na poczucie bezpieczeństwa Polaków. Aż 62% badanych wskazuje, że byłby to negatywny wpływ, a jedynie czterech na stu ocenia, że miałoby to dobry wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Jedna czwarta respondentów uważa, że obecność imigrantów nie wpłynęłaby na poczucie bezpieczeństwa Polaków.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak na forum międzynarodowym, m.in. podczas posiedzeń ministrów spraw wewnętrznych państw UE konsekwentnie sprzeciwia się mechanizmowi automatycznej relokacji. Priorytetem polskiego rządu jest to, aby Polacy byli bezpieczni w swoim kraju. Wybraliśmy odpowiedzialny sposób walki z problemem nielegalnej imigracji. Polscy strażnicy graniczni pomagają naszym zagranicznym partnerom w ochronie granic. Przez ostatnie dwa lata w działaniach koordynowanych przez Agencję Frontex w 18 krajach i w operacjach w ramach umów dwustronnych wzięło udział ponad 850 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na działaniach poza granicami RP spędzili łącznie ponad 34 tysiące dni. Wspierali partnerów, m.in. w Grecji, Bułgarii, Macedonii, na Węgrzech oraz we Włoszech.

MSWiA podkreśla, że “Unia Europejska finalnie doszła do tych samych wniosków, o których polski rząd mówił już dwa lata temu sprzeciwiając się przyjmowaniu uchodźców”.

Sondaż “Opinia Polaków dotycząca imigrantów” został przeprowadzony metodą wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo (CATI) w dniach 9-10 listopada 2017 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18 i więcej lat.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Władysławowo i Scalea partnerami współpracy międzynarodowej

Mediolan: Pierwsza pomoc emigranta