in

Władysławowo i Scalea partnerami współpracy międzynarodowej

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej między gminami Władysławowo i Scalea miało miejsce 17 listopada 2017 r. w Ambasadzie RP w Rzymie.

Umowę ze strony polskiej podpisał burmistrz Roman Kużel, zaś włoska strona reprezentowana była przez asesora ds. turystyki Eugenio Orrico. Licznej delegacji polskiej i włoskiej towarzyszyli Polacy zamieszkujący od wielu lat Scaleę.

 

Fot. Ambasada RP w Rzymie

 

Władysławowo i Scalea mają podobne uwarunkowania geograficzne, gospodarcze i społeczne.  Ogólne cele współpracy partnerskiej dotyczyć będą nawiązywania kontaktów pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi, szkołami, klubami sportowymi, grupami amatorskimi i wolontariuszami, szczególnie w formie wymiany kulturalnej i sportowej, jak również kontaktów pomiędzy mieszkańcami gmin, współpracy gospodarczej, w oparciu o potrzeby życia gospodarczego i poprawę konkurencyjności obszarów nadmorskich, współpracy w dziedzinie  turystyki i promocji gmin, współpracy w dziedzinie edukacji, wymiany kulturalnej i turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Rzymie

CiakPolska: al via a Roma la quinta edizione del festival del cinema polacco

Polacy nadal za nieprzyjmowaniem w Polsce imigrantów