in

Polska: Co piąty abiturient oblał tegoroczną maturę

Świadectwo dojrzałości uzyskało 79,7 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 14,8 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu; pozostali za rok – to wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Wyniki majowych egzaminów przedstawił we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Tego dnia abiturienci otrzymają też świadectwa maturalne.Od wczesnych godzin rannych we wtorek maturzyści mogli sprawdzić swoje indywidualne wyniki w systemie informatycznym macierzystej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 85,3 proc., a prawo do poprawki ma 10,6 proc. Z absolwentów techników zdało maturę 69,6 proc., a prawo do poprawki ma 22,3 proc.

Obecny na prezentacji wyników wiceminister edukacji Maciej Kopeć ocenił, że nie odbiegają one zasadniczo od wyników z lat ubiegłych. “Jeżeli chodzi o poziom egzaminów obowiązkowych, patrząc na średnie wyniki i na odsetek sukcesów, cały czas mamy pewną stałą” – powiedział.

Dyrektor CKE zwrócił zaś uwagę na wyższy niż w ubiegłych dwóch latach odsetek maturzystów z techników, którzy zdali egzamin. Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych w ubiegłym roku pod koniec czerwca, wynikało, że maturę zdało wtedy 67,9 proc. absolwentów techników.

W tym roku w liceach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 98 proc. maturzystów (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 58 proc. punktów, na rozszerzonym, wybieranym tylko przez chętnych – 55 proc.), z matematyki – 87 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 61 proc., na rozszerzonym – 37 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 97 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 78 proc., na rozszerzonym – 63 proc.).

Jeśli chodzi o inne języki, to w liceach maturę z francuskiego zdało 99 proc. abiturientów, z hiszpańskiego – 97 proc., niemieckiego – 95 proc., rosyjskiego – 95 proc., włoskiego – 99 proc.

Średni wynik z francuskiego uzyskany na poziomie podstawowym to 84 proc., rozszerzonym, czyli dla chętnych – 68 proc., z hiszpańskiego odpowiednio: 80 proc. i 56 proc., niemieckiego: 69 proc. i 62 proc., rosyjskiego: 68 proc. i 66 proc., włoskiego: 82 proc. i 70 proc.

W technikach egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96 proc. maturzystów (średni wynik egzaminu na obowiązkowym poziomie podstawowym to 50 proc., na rozszerzonym – 37 proc.), z matematyki – 75 proc. (średni wynik na poziomie podstawowym to 45 proc., na rozszerzonym – 17 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 93 proc. (średni wynik na obowiązkowym poziomie podstawowym to 64 proc., na rozszerzonym – 44 proc.).

Jeśli chodzi o inne języki obce, to w technikach maturę z francuskiego zdało 68 proc., hiszpańskiego – 68 proc. niemieckiego – 92 proc., rosyjskiego – 91 proc., włoskiego – 100 proc.Średni wynik egzaminu z francuskiego na poziomie podstawowym to 46 proc., rozszerzonym, czyli dla chętnych – 38 proc., z hiszpańskiego odpowiednio: 55 proc. i 48 proc., niemieckiego: 52 proc. i 38 proc., rosyjskiego: 52 proc. i 42 proc., włoskiego: 79 proc. i 64 proc.

W przypadku języków narodowych zdawanych przez maturzystów ze szkół dla mniejszości narodowych litewski, ukraiński i białoruski zdało po 100 proc. maturzystów.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w maju tego roku 247,8 tys. tegorocznych absolwentów (158,8 tys. absolwentów liceów, 89 tys. absolwentów techników).

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl

 

75. rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego

Wybierasz się w lipcu samochodem do Polski? Od 10 lipca policjanci nie będą tam wystawiać mandatów