in

75. rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego

W dniu 4 lipca 1943 roku, w drodze powrotnej z Bliskiego Wschodu do Londynu, w katastrofie lotniczej w pobliżu Gibraltaru zginął gen. broni Władysław Sikorski – Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i Premier Rządu RP na Uchodźstwie. Z okazji 75. rocznicy śmierci Generała pragniemy przypomnieć archiwalną relację z uroczystości żałobnych, które odbyły się w Watykanie w dniu 21 lipca 1943 r. Informację o nabożeństwie żałobnym odprawionym w Bazylice św. Piotra opublikował londyński „Dziennik Polski” w dniu 26 lipca 1943 roku.


W BAZYLICE ŚW. PIOTRA
nabożeństwo za śp. Gen. Sikorskiego

Miasto Watykańskie. (PAT.)

SZTANDAR 76-go pp. uratowany z kampanji wrześniowej i znajdujący się w przechowaniu Ambasady R.P. przy Watykanie, okrywał katafalk ustawiony w Bazylice Św. Piotra, gdzie 21-go bm., odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę śp. Gen. Sikorskiego.
W wybitej kirem kaplicy Matki Boskiej Gregoriańskiej, gdzie wzniesiono katafalk u którego stóp leżał wieniec Ambasadora R.P. z wstęgą o barwach orderu „Virtuti Militari”, zgromadzili się: Ambasador R.P. [Kazimierz Papée]., kardynałowie, biskupi i prałaci, przedstawiciele sekretariatu Stanu, dworu i rodziny Ojca Św., gubernator miasta watykańskiego, korpus dyplomatyczny państw sprzymierzonych i neutralnych z dziekanem korpusu ambasadorem Brazylii Acciolym na czele oraz liczni przedstawiciele społeczeństwa polskiego w Rzymie.

Uroczyste requiem, które odbyło się staraniem Ambasady R.P. przy Stolicy Apostolskiej, celebrował ksiądz arcybiskup Robert Vincentini, patriarcha Antiochii i wikariusz Bazyliki Św. Piotra. Po Mszy św. celebrant odprawił egzekwie. W czasie nabożeństwa chór „Capella Guila” [Cappella Giulia] odśpiewał requiem, którego introit oparty jest na motywach marsza żałobnego Chopin’a.
Po skończonym nabożeństwie kwiaty z wieńca złożone zostały na grobie Piusa XI w podziemiach watykańskich.

na podstawie materiałów nadesłanych przez p. Agatę Rolę-Bruni


Zobacz także:

Prasówka sprzed lat… Wokół walczącej Warszawy 1 sierpnia 1944 r.

 

 

Colf i badanti: Do 10 lipca należy uregulować składki INPS

Polska: Co piąty abiturient oblał tegoroczną maturę