in

Colf i badanti: Do 10 lipca należy uregulować składki INPS

Do 10 lipca pracodawcy zatrudniający colf, badanti czy baby sitter muszą dokonać wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne za drugi kwartał  2018 roku.

Należy pamiętać, że składki wpłacane są przez pracodawcę, który odlicza od wynagrodzenia pracownika kwotę, którą wpłaca osoba zatrudniona.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo obliczana jest ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa. Wysokość składek obowiązujących w 2018 można znaleźć TUTAJ.

Uwaga!

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca jest zobowiązany do wpłaty tzw. Contributo di assistenza contrattuale (kod F2), czyli na ubezpieczenie Cas.sa Colf.

Wysokość dodatkowej składki w 2018 roku dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, niezależnie od wysokości wynagrodzenia i godzin pracy wynosi 0,03€ (z czego 0,01€ opłacana jest pracownika) za każdą roboczogodzinę.

Stawki składek na ubezpieczenie zostały opublikowane w okólniku INPS z 29 stycznia br. i obowiązywać one będą do 31 grudnia 2018 r.

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (do 24 godzin tygodniowo):

– wynagrodzenie godzinne do 7,97€: wysokość składki wynosi 1,41€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,42€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 7,97€ i do 9,70€: 1,59€ z CUAF (z czego 0,40€ wpłaca pracownik) i 1,60€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 9,70€: 1,94€ z CUAF (z czego 0,49€ wpłaca pracownik) i 1,95€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,02€ z CUAF (z czego 0,26€ wpłaca pracownik) i 1,03€ bez CUAF1.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony:

– wynagrodzenie godzinne do 7,97€: wysokość składki wynosi 1,51€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,51€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 7,97€ i do 9,70€: 1,70€ z CUAF (z czego 0,40€ wpłaca pracownik) i 1,71€ bez CUAF;

– wynagrodzenie godzinne powyżej 9,70€: 2,07€ z CUAF (z czego 0,49€ wpłaca pracownik) i 2,08€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,10€ z CUAF (z czego 0,26€ wpłaca pracownik) i 1,10€ bez CUAF.

Składka CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) nie obowiązuje tylko w przypadku, kiedy stosunek pracy zawarty jest pomiędzy małżonkami (pod warunkiem że małżonek-pracodawca posiada zasiłek pielęgnacyjny/ indennità di accompagnamento) i pomiędzy krewnymi i powinowatymi do trzeciego stopnia, zamieszkującymi wspólnie zgodnie z zakresem określonym w art. 1 rozporządzenia prezydenta republiki z 31 grudnia 1971, nr 1403 (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

Należy pamietać, że składki na ubezpieczenie INPS osób zatrudnionych we Włoszech w charakterze colf, badanti czy babby sitter opłacane są kwartalenie do: 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października oraz 10 stycznia za czwarty kwartał roku poprzedniego.

Anna Malczewska

Upadek biura podróży już nie zepsuje wypoczynku turystom

75. rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego