in

Portale „Powroty” i „Zielona Linia” – dlaczego warto z nich korzystać?

Serwis internetowy o nazwie „Zielona Linia” zawiera szereg przydatnych informacji, dotyczących rynku pracy w Polsce, a „Powroty” to kompletna wiedza dla osób, które pracują za granicą, ale planują wrócić do Polski.
Na łamach serwisu Zielona Linia znajdziemy mnóstwo przydatnych wskaźników dotyczących aktualnych kwot wynagrodzeń, zasiłków, form wsparcia z urzędu pracy, a także poradniki dla osób, które planują założenie własnej firmy.

Serwis Powroty.gov.pl natomiast to integralny element Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. To rzetelne i użyteczne narzędzie informacji skierowanej do osób planujących powrót do Polski z emigracji zarobkowej. Zamieszczone w nim porady dotyczą wszelkich praktycznych i formalnych trudności, które można napotkać przy przenosinach do Polski.

W ramach działu Powroty wyodrębnione zostały następujące podstrony:
a) Powrotnik – baza wiedzy o formalnościach przed i po powrocie do kraju. Zawiera odpowiedzi na wiele wątpliwości związanych z przewozem swojego dobytku, z zapisywaniem dzieci do szkoły, wyjaśnia kwestie rozliczeń podatkowych i podpowiada jak odnaleźć się na rynku pracy w Polsce;
b) Regiony – informacje o lokalnych i regionalnych inicjatywach skierowanych do osób powracających z emigracji, nowych inwestycjach oraz możliwościach rozwoju kariery zawodowej;
c) Pomoc ekspertów – osoby, które nie znalazły w serwisie odpowiedzi na swoje pytania mogą skontaktować się z redakcją serwisu Powroty poprzez formularz dostępny pod adresem: http://zielonalinia.gov.pl/Zadaj-pytanie-12264.

Niezaprzeczalną wartością serwisu Powroty jest regularnie aktualizowana zawartość merytoryczna.

Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać także z zasobów informacyjnych serwisu Zielonej Linii, gdzie jest dostępnych wiele przydatnych informacji odnośnie sytuacji na polskim rynku pracy, w tym: warunków uzyskania zasiłku i innych świadczeń dla osób bezrobotnych w Polsce, środków na założenie własnej firmy, przydatnych informacji związanych z poszukiwaniem pracy w Polsce. Do dyspozycji użytkowników są także wyszukiwarki ofert pracy i szkoleń oraz specjalne usługi, jak. np. Fabryka CV (http://zielonalinia.gov.pl/web/zielona-linia/-/fabryka-cv-26886) oraz autoposzukiwacz ofert pracy, szkoleń oraz przydatnych wydarzeń w regionie, związanych z działalnością urzędów pracy. Aby być na bieżąco z informacjami serwisu, warto zaglądać na profil facebookowy Zielonej Linii  lub Twittera.

Powroty.gov.pl są również obecne na Facebooku (https://www.facebook.com/Powroty.gov/?fref=ts) i Twitterze (https://twitter.com/Powroty).  Osoby przebywające na emigracji znajdą tam porady odnośnie powrotu do kraju, przykładowe pytania, jakie redakcja otrzymuje od klientów – wraz z odpowiedziami, jak również nowości z urzędów pracy w Polsce oraz informacje o dostępnych formach wsparcia dla osób bezrobotnych. Wspierając osoby powracające, redakcja serwisu nie zapomina o tym, że część z nich nadal przebywa na emigracji – w związku z tym pojawiają się tam również wiadomości dla Polaków oraz o Polakach przebywających poza granicami Polski.

Nadzór nad działalnością Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, tj. jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy.

 

 

Breslavia – la città degli gnomi

Edyta Felsztyńska. Pozytywne myślenie ma wielką moc