in

Prawie 5 mln Włochów żyje w nędzy

Rośnie ubóstwo we Włoszech. Dane włoskiego Urzędu Statystycznego.

Fot. Pixabay.com

Z najnowszych danych włoskiego Urzędu Statystycznego ISTAT wynika, że w 2016 roku 1,619 mln rodzin włoskich żyło w absolutnym ubóstwie. Oznacza to, że 4, 742 mln osób  nie mogło sobie pozwolić na zaspokojenie podstawowych potrzeb, jak: jedzenie, wodę pitną, zaplecze sanitarne, zdrowie, edukację oraz dostęp do informacji czy usług. Ten wynik utrzymuje się od od wielu lat, a w ciągu dekady liczba ta podwoiła się.

Sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej, jeśli pod uwagę weźmiemy ubóstwo względne, które ma zmienną wartość i odnosi się do przeciętnego poziomu życia w danym kraju, mierzonego na ogół wysokością przeciętnych dochodów (wydatków). Okazuje się, że w ubóstwie tym we Włoszech żyje aż 2,734 mln rodzin, czyli 8,465 mln osób.

Zdaniem analityków, oznacza to, że Włochy nie wychodzą z kryzysu, a w nędzę popada coraz więcej rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci. Kryzys najbardziej dotknął rodziny robotników i osoby poniżej 35. roku życia, najczęściej te słabiej wykształcone.

Bitwa o Ankonę: Udział jednostek włoskich w walkach

Zostań dyplomatą! Trwa nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną