in ,

Zostań dyplomatą! Trwa nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.

Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!

Wymagania dla Kandydatów: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja

Rozporządzenia regulujące przebieg konkursu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1

Wymagane dokumenty, dane kontaktowe znajdują się na stronach:

http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/4111,Ogloszenie-o-konkursie.html

Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia 2017 r.

 

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie – www.rzym.msz.gov.pl

 

 

 

Prawie 5 mln Włochów żyje w nędzy

Reumatoidalne zapalenie stawów dotyka również ludzi młodych. Objawy, leczenie