in

Ulubione filmy i programy online dostępne w całej UE

Jesteś użytkownikiem internetowych platform VOD, jak np. Netflix, Amazon Prime Video, Spotify czy Sky Go? Od 1 kwietnia będziesz mógł oglądać ulubione programy, niezależnie od miejsca pobytu na terytorium UE.

„Obywatele są w centrum wszystkich naszych inicjatyw cyfrowych. Począwszy od 1 kwietnia podróżujący do innego państwa członkowskiego UE będą nadal mieli dostęp do ulubionych filmów, seriali telewizyjnych, transmisji sportowych, gier wideo lub książek elektronicznych, na które wykupili abonament w swoim kraju. Zasady te będą miały zastosowanie do płatnych usług, ale mogą je stosować również dostawcy bezpłatnych treści online. Nowe przepisy przyniosą korzyści także usługodawcom: zniesiony zostanie obowiązek uzyskiwania przez nich licencji obejmujących terytoria państw, do których podróżują abonenci” czytamy w oświadczeniu” czytamy w oświadczeniu wydanym przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Andrus Ansip, komisarza Marija Gabriel, bułgarskiego ministra transportu, technologii informacyjnych i komunikacji Iwajło Moskowski oraz posłów do Parlamentu Europejskiego Pavel Svoboda i Jean-Marie Cavada.

Usunięcie ww. ograniczeń jest kolejnym krokiem w kierunku stworzenia jednolitego rynku cyfrowego dla obywateli po zniesieniu opłat roamingowych w czerwcu 2017 r.

Osiągnięcie porozumienia w sprawie przenoszenia jest wynikiem ścisłej współpracy między instytucjami UE a europejskimi przedsiębiorstwami i zainteresowanymi stronami.

Warto przypomnieć, że do tej pory dostęp do platform VOD, jak Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Sky Go, VoD.pl, Player.pl czy Ipla.tv był często niemożliwy podczas zagranicznych podróży ze względu na geobloking, czyli tzw. blokadę geograficzną. Bardzo często zadarzało sie, że  użytkownicy ww. platform przebywając za granicą mogli korzystać jedynie z ofert dostępnych w kraju, w którym przebywali.

Kto odniesie korzyść z nowych przepisów?

  • Konsumenci mieszkający w UE: dzięki nowym przepisom będą mogli oglądać filmy bądź wydarzenia sportowe, słuchać muzyki, pobierać książki elektroniczne lub grać online – także podczas tymczasowego pobytu w innych krajach UE.
  • Dostawcy usług online w zakresie treści: będą mogli oferować abonentom możliwość transgranicznego przenoszenia treści internetowych bez konieczności uzyskania licencji obejmujących terytoria państw, na których abonenci ci czasowo przebywają.

 

Czy istnieje ograniczenie czasowe? Co się dzieje, jeśli dana osoba mieszka w jednym państwie, pracując zawodowo w innym?

Rozporządzenie w sprawie przenoszenia obejmuje sytuacje, w których abonenci przebywają tymczasowo za granicą. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w rozporządzeniu. Należy przez to rozumieć przebywanie w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie zamieszkania. Sytuacja ta obejmuje różne scenariusze, w tym wyjazdy urlopowe i podróże służbowe.

W nowych przepisach nie ustanowiono żadnych limitów w odniesieniu do stosowania przenoszenia, o ile miejsce zamieszkania danego użytkownika znajduje się w innym państwie członkowskim. Dostawcy usług powinni informować swoich abonentów o dokładnych warunkach funkcjonowania ich oferty w zakresie przenoszenia. Na przykład osoba mieszkająca w Belgii i będąca w tym kraju abonentem usługi strumieniowej transmisji muzyki będzie miała dostęp do takiego samego wyboru utworów w innych państwach członkowskich, jak w rodzinnej Belgii.

Indywidualne przenoszenie treści online będzie możliwe w przypadku osób codziennie dojeżdżających do pracy w innych państwach członkowskich, takich jak Francja czy Luksemburg.

 

W jaki sposób dostawcy treści internetowych będą weryfikować państwo zamieszkania użytkowników?

Dostawca usług będzie musiał dokonać weryfikacji państwa zamieszkania abonenta. Będzie się to odbywać w momencie zawierania i przedłużania umowy.

Dostawcy usług będą mogli dokonać weryfikacji państwa zamieszkania na podstawie różnych informacji przekazanych przez abonenta. Aby ograniczyć ingerencję w prywatność konsumentów, w rozporządzeniu określono wyczerpujący wykaz takich środków weryfikacji. Środki te obejmują na przykład szczegóły płatności, fakt opłacania opłat licencyjnych za usługi radiowo-telewizyjne, istnienie umowy na połączenia internetowe lub telefoniczne, weryfikacje adresu IP lub oświadczenie abonenta o adresie zamieszkania. Dostawca usług będzie mógł zastosować nie więcej niż dwa środki weryfikacji z tej listy. Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych będą musiały odbywać się zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Czy rozporządzenie ma również zastosowanie do usług online świadczonych bezpłatnie?

Dostawcy świadczonych bezpłatnie usług online w zakresie treści mogą zdecydować, czy chcą korzystać z nowych przepisów. Gdy dokonają pozytywnego wyboru i zaoferują przenoszenie usług zgodnie z rozporządzeniem, jego przepisy będą miały do nich zastosowanie w taki sam sposób jak w odniesieniu do płatnych usług. Oznacza to, że abonenci tymczasowo przebywający za granicą będą musieli zalogować się, aby uzyskać dostęp do treści i z nich korzystać, a dostawcy usług będą musieli dokonać weryfikacji państwa członkowskiego zamieszkania abonenta.

 

Czy przepisy rozporządzenia odnoszą się do nadawców publicznych? Czy możliwe będzie oglądanie BBC, Arte lub innych kanałów?

Usługi online w zakresie treści objęte zakresem rozporządzenia mogą zawierać również usługi oferowane przez nadawców publicznych. Kwestia, czy dany nadawca telewizyjny jest objęty zakresem rozporządzenia zależy od tego, czy spełnione są następujące warunki:

  • konsumenci mają już dostęp do usług na różnych urządzeniach i nie ogranicza się on do określonej infrastruktury;
  • programy telewizyjne są udostępniane abonentom, których państwo członkowskie zamieszkania weryfikuje dostawca; oraz
  • usługi online w zakresie treści są świadczone odpłatnie lub dostawca postanowił dobrowolnie korzystać z nowych przepisów dotyczących przenoszenia.

 

Czy nowe przepisy obejmują przenoszenie internetowych abonamentów sportowych?

Tak, zostaną nimi objęte różnorodne usługi online w zakresie treści sportowych: usługi, w przypadku których abonament sportowy jest częścią płatnych usług online w zakresie treści telewizyjnych (na przykład, takich jak usługa przesyłania strumieniowego Zattoo w Niemczech), lub jeżeli abonament sportowy jest częścią ogólnego pakietu usług online (np. Sky Go), a także jeżeli organizator imprezy sportowej zaoferuje specjalną usługę online w zakresie treści.

Czy dostawcy usług będą mogli pobierać opłaty za przenoszenie treści?

Nie, zgodnie z nowymi przepisami zapewnienie transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści nie będzie mogło wiązać się z dodatkowymi kosztami dla abonentów.

Więcej informacji na temat nowego rozporządzenia mona znaleźć TUTAJ.

źródło: Europa.eu

Naturalne barwniki do pisanek – jak naturalnie zabarwić jajka

Ecall, połączenie alarmowe obowiązkowe w nowych samochodach w UE